•	Test av kikkerter, teleskop og fotoutstyr •	Faglitteratur •	Profesjonell veiledning
Aktiviteter for barna

Barn

e

tel

t

hel

e

da

gen!

Øst

e

nsjøvannet, Oslo, 29. mai 2022

sørv

es

t for fugleskjule

t

– alle foredrag, kurs og tur er er gratis!

11.00

Åpning av Fugle

nes

d

ag

ved Håkan Billing, l eder i BirdLife Oslo og Akershus

11.15

Foredrag: bypa

rk e

ller nat

urområde?

ved Finn Gu lbra ndsen, Øst ensjøvann et s Venner

11.45

Minikurs: fuglefotografer

ing

ved Tobias Gjerde, naturfotograf

12.15

Fugletur ved fugleskjulet

ved Håkan Billing

13.00

Re

sultat fra Fuglebingo 1

13.15

Foredra

g: rin

gmerkin

g

ved Sindre Molværsmy r , Oslo og Aker shu s ringmerk ingsgruppe

13.45

Minikurs: fugle

sang

ved Håkan Bi lling, Bird Life Oslo og Akershus

14.15

Fugletur ve

d fugleskjulet

ved Håkan Billing

15.30

Foredra

g: Sje

ldne og v

anlig

e f

ugler ved v

a

n

net

ved Audun Skrindo, f o rfatter av boka Fuglene ved Øst ensjøvannet

16.00

Re

sultat fra Fuglebingo 2

I samarbe id med:

fugle

n

esdag.no