Fuglelivet i urbane Oslo 2018–2019

janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes

Årets tema 2018 i NOF OA var kartlegging av fuglelivet i Oslos urbane strøk. Prosjektet gikk over 2018 og 2019. Dette var mer et dugnadsprosjekt enn en systematisk kartlegging. Alle observasjoner av fugler innenfor det markerte området (klikk for kartutsnitt) publisert på oa.birdlife.no eller artsobservasjoner.no er automatisk med i prosjektet.

Fagrapporten fra prosjektet ligger til nedlasting fra vår arkivside: oa.birdlife.no/8896.

Nøkkellokalitetene (markert med grønn skrift) er beskrevet i brosjyren Et annerledes Oslo – fuglelivet i storbyen, tilgjengelig som PDF: oa.birdlife.no/8905.

Prosjektet er gjennomført med tilskuddsmidler fra Oslo kommune, Bymiljøetaten

En tidligere undersøkelse, Fuglelivet i grøntområder i Oslo by 2003–2007 av prof. Svein Dale, er publisert i Toppdykker'n nr. 2-2018.

Prosjektdata

Periode(r): 2018-01, 2019-01
  • 7 806 funn (oppdatert )
  • 79 arter
  • 186 lokaliteter (hvorav 68 NOF OA-lokaliteter)
  • 153 observatører
Se hele artslisten
Se hele observatørlisten
Antall funn, rapporterte arter i perioden 2018-01, 2019-01
ArtsnavnLijan 2018jan 2019 total
knoppsvane6472136
sangsvane1 1
grågås124961
kanadagåsSE304979
hvitkinngås 11
brunnakke 11
krikkand 11
stokkand134200334
toppand186482
ærfuglNT185977
havelleNT 33
svartandNT3811
sjøorreVU173754
kvinand4987136
siland123951
laksand549
dvergdykkerVU 11
havsule1 1
storskarv4480124
gråhegre172845
hønsehaukNT182543
spurvehauk362359
vandrefalk177087
sothøneVU254065
fjæreplytt 3131
hettemåkeVU354378
fiskemåkeNT404585
sildemåke1 1
gråmåke243276519
svartbak5772129
lomviCR143751
alkeEN122234
bydue115157272
ringdue3872110
tyrkerdueNT533588
kattugle347
grønnspett325
svartspett3 3
flaggspett9992191
dvergspett123
vintererle156
sidensvans301646
fossekall152843
gjerdesmett355085
rødstrupe5256108
svarttrost232185417
gråtrost8997186
munk145
fuglekonge131124
stjertmeis172037
blåmeis190196386
kjøttmeis188194382
svartmeis412768
toppmeis347
granmeis5510
spettmeis92100192
trekryper221234
nøtteskrike41620
skjære213231444
nøttekråke819
kaie6272134
kråke224281505
ravn3912
stærNT1 1
gråspurv127135262
pilfink7691167
bokfink422668
bjørkefink38 38
grønnfink126115241
stillits6163124
grønnsisik502070
gråsisik15154205
brunsisik23427
polarsisik61319
grankorsnebb33 33
furukorsnebb1 1
dompap9993192
kjernebiter563692
gulspurvNT142337
SE=Svært høy risiko, CR=Kritisk truet , EN=Sterkt truet, NT=Nær truet, VU=Sårbar

Observatørliste

Alle 153 rapporterte observatører for perioden, lenket til deres respektive profiler på artsobservasjoner.no.

Jan Olav Nybo, Simon Rix, Bård Rutgerson, Jan Erik Haugen, Lars Petter Marthinsen, Stig Johan Kalvatn, Anders Braut Simonsen, Edna Mosand, Runa S. Madsen, Ellen Askum, Jonas Cleve, Kristoffer Bøhn, Rune Zakariassen, Kjetil Johannessen, Petter Osbak, Julian Bell, Ole Vignes, Halvard Hauer, Håkan Billing, David Carlsson, Ken Adelsten Jensen, Jan Erik Berglihn, Kirsten Trogstad, Trond Aspelund, Truls Aas, Ketil Knudsen, Marit Bache, Anders Thylen, Erling Hobøl, Thomas Sæther, Andreas Gullberg, Ann-Kristin Molværsmyr, Jo Arne Sætre, Finn Arnt Gulbrandsen, Conor Cunningham, Øystein Hegge, Eric Francois Roualet, Odd Steinar Rigenholt, Axel Røthing, Jerry Skogbeck, Jostein Vattøy, Christian Stolz, Thomas Grønn, Åsne Løseth, Per-André Torper, Eli Sørensen, Runar Mauritzen, Øystein Folden, Embla Hegge, Øyvind Lorvik Arnekleiv, Jarle Fjørtoft, John Sandøy, Bent Hammel, John Stenersen, Ann Torill Halvorsen, Frank Alm Haugen, Rune Clausen, Geir E. Fugelsø, Tore Nesbakken, Karl R. Hetland, Bjørn Helge Larsen, Audun Skrindo, Olav Råd, Jostein Bærø Engdal, Wenche Helene H. Nygård, Hanne Refsem, Malene Hartviksen Hansen, Knut Arne Nygård, Eline Johanne Kalvatn, Inger-Johanne Reiholm, Erik Røthing, Anne Målfarid Persson, Carsten Lome, Kjell Isaksen, Hanna Bjørgaas, Bjørn Lauritzen, Sindre Molværsmyr, Eli Bondlid, Marius von Glahn, Anders Kvalvåg Wollan, Frode Munkhaugen, Hans Martin Høiby, Glenn Martin, Per Ole Syvertsen (1958-2020), Helene Lind Jensen, Silje Mosgren, John Apeland, Else K. Heinonen Andersen, Jarl Marius Abrahamsen, Siv Elvira Johansen, Espen Støtterud Christensen, Sonia Bell, Kåre Arnstein Lye, Terje Pettersen, Jarand Homleid Haugen, Geir Otto Holmås, Ragna Kronstad, Helge Braathen, Sveinung Lindaas, Anne Kari Norland, Svein Dale, Geoffrey Acklam, Trine Brevig, Rune Christensen, Morten Haug, Knut Eie, Øystein Birkelund, Bård Bredesen, Vegard Bunes, Knut Waagan, Knut Lindh, Eric Ombler, Tore Westgård, Sven Inge Marcussen, Anuschka Polder, Henning Anker Johansen, Andreas Hessvik-Trøite, Sirin Otterlei, Steinar Sannes, Niels Snedstrup, Håkon Borgenvik, Kaj-Andreas Hanevik, Henning Flørenes, Inger Helene Hastum, Richard Gjersøe, Eli Moen, Trude Starholm, Ola Vestre, Jenny Helen Stillerud, Tom Arvid Magnussen, Sebastian Ludvigsen, Morten Bergan, Bjørn Einar Sakseid, Øyvind Hagen, Daniel Granås, Morten Helberg, Arne Thomas Glåmseter, Kyösti Lempa, Vidar Rekve, Lars S. Torgersen, Sverre Lundemo, Per Erik Naavik, Øyvind Knutsen, Tobias Gjerde, Reidar Myhre, Tea Turtumøygard, Knut Olav Raen, Will Rook, Kjetil Hauger, Even W. Hanssen, Geir Sverre Andersen, Eileen Wikerøy Pettersen, Ivar Ruud Eide