Fuglelivet i urbane Oslo 2018–2019

janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes

Årets tema 2018 i NOF OA var kartlegging av fuglelivet i Oslos urbane strøk. Prosjektet gikk over 2018 og 2019. Dette var mer et dugnadsprosjekt enn en systematisk kartlegging. Alle observasjoner av fugler innenfor det markerte området (klikk for kartutsnitt) publisert på oa.birdlife.no eller artsobservasjoner.no er automatisk med i prosjektet.

Fagrapporten fra prosjektet ligger til nedlasting fra vår arkivside: oa.birdlife.no/8896.

Nøkkellokalitetene (markert med grønn skrift) er beskrevet i brosjyren Et annerledes Oslo – fuglelivet i storbyen, tilgjengelig som PDF: oa.birdlife.no/8905.

Prosjektet er gjennomført med tilskuddsmidler fra Oslo kommune, Bymiljøetaten

En tidligere undersøkelse, Fuglelivet i grøntområder i Oslo by 2003–2007 av prof. Svein Dale, er publisert i Toppdykker'n nr. 2-2018.

Prosjektdata

Periode(r): 2018-01, 2019-01
  • 7 806 funn (oppdatert )
  • 79 arter
  • 186 lokaliteter (hvorav 68 NOF OA-lokaliteter)
  • 153 observatører
Se hele artslisten
Se hele observatørlisten
Antall funn, rapporterte arter i perioden 2018-01, 2019-01
ArtsnavnLijan 2018jan 2019 total
knoppsvane6472136
sangsvane1 1
grågås124961
kanadagåsSE304979
hvitkinngås 11
brunnakke 11
krikkand 11
stokkand134200334
toppand186482
ærfuglNT185977
havelleNT 33
svartandNT3811
sjøorreVU173754
kvinand4987136
siland123951
laksand549
dvergdykkerVU 11
havsule1 1
storskarv4480124
gråhegre172845
hønsehaukNT182543
spurvehauk362359
vandrefalk177087
sothøneVU254065
fjæreplytt 3131
hettemåkeVU354378
fiskemåkeNT404585
sildemåke1 1
gråmåke243276519
svartbak5772129
lomviCR143751
alkeEN122234
bydue115157272
ringdue3872110
tyrkerdueNT533588
kattugle347
grønnspett325
svartspett3 3
flaggspett9992191
dvergspett123
vintererle156
sidensvans301646
fossekall152843
gjerdesmett355085
rødstrupe5256108
svarttrost232185417
gråtrost8997186
munk145
fuglekonge131124
stjertmeis172037
blåmeis190196386
kjøttmeis188194382
svartmeis412768
toppmeis347
granmeis5510
spettmeis92100192
trekryper221234
nøtteskrike41620
skjære213231444
nøttekråke819
kaie6272134
kråke224281505
ravn3912
stærNT1 1
gråspurv127135262
pilfink7691167
bokfink422668
bjørkefink38 38
grønnfink126115241
stillits6163124
grønnsisik502070
gråsisik15154205
brunsisik23427
polarsisik61319
grankorsnebb33 33
furukorsnebb1 1
dompap9993192
kjernebiter563692
gulspurvNT142337
SE=Svært høy risiko, CR=Kritisk truet , EN=Sterkt truet, NT=Nær truet, VU=Sårbar

Observatørliste

Alle 153 rapporterte observatører for perioden, lenket til deres respektive profiler på artsobservasjoner.no.

Jan Olav Nybo, Simon Rix, Bård Rutgerson, Jan Erik Haugen, Lars Petter Marthinsen, Stig Johan Kalvatn, Anders Braut Simonsen, Edna Mosand, Runa S. Madsen, Ellen Askum, Jonas Cleve, Kristoffer Bøhn, Rune Zakariassen, Kjetil Johannessen, Petter Osbak, Julian Bell, Ole Vignes, Halvard Hauer, Håkan Billing, David Carlsson, Ken Adelsten Jensen, Jan Erik Berglihn, Kirsten Trogstad, Trond Aspelund, Truls Aas, Ketil Knudsen, Marit Bache, Anders Thylen, Thomas Sæther, Erling Hobøl, Andreas Gullberg, Ann-Kristin Molværsmyr, Jo Arne Sætre, Finn Arnt Gulbrandsen, Conor Cunningham, Øystein Hegge, Eric Francois Roualet, Odd Steinar Rigenholt, Axel Røthing, Jerry Skogbeck, Jostein Vattøy, Thomas Grønn, Christian Stolz, Åsne Løseth, Runar Mauritzen, Per-André Torper, Eli Sørensen, Øyvind Lorvik Arnekleiv, Øystein Folden, Embla Hegge, Jarle Fjørtoft, John Sandøy, Bent Hammel, John Stenersen, Ann Torill Halvorsen, Frank Alm Haugen, Rune Clausen, Tore Nesbakken, Geir E. Fugelsø, Karl R. Hetland, Bjørn Helge Larsen, Jostein Bærø Engdal, Olav Råd, Audun Skrindo, Hanne Refsem, Wenche Helene H. Nygård, Malene Hartviksen Hansen, Knut Arne Nygård, Eline Johanne Kalvatn, Erik Røthing, Inger-Johanne Reiholm, Bjørn Lauritzen, Anne Målfarid Persson, Hanna Bjørgaas, Carsten Lome, Kjell Isaksen, Eli Bondlid, Sindre Molværsmyr, Anders Kvalvåg Wollan, Marius von Glahn, Frode Munkhaugen, Hans Martin Høiby, Per Ole Syvertsen (1958-2020), Helene Lind Jensen, Glenn Martin, John Apeland, Silje Mosgren, Else K. Heinonen Andersen, Espen Støtterud Christensen, Siv Elvira Johansen, Jarl Marius Abrahamsen, Terje Pettersen, Kåre Arnstein Lye, Geir Otto Holmås, Sonia Bell, Jarand Homleid Haugen, Geoffrey Acklam, Svein Dale, Anne Kari Norland, Helge Braathen, Sveinung Lindaas, Ragna Kronstad, Knut Eie, Trine Brevig, Morten Haug, Rune Christensen, Bård Bredesen, Øystein Birkelund, Knut Waagan, Vegard Bunes, Anuschka Polder, Tore Westgård, Sven Inge Marcussen, Eric Ombler, Knut Lindh, Henning Anker Johansen, Sirin Otterlei, Andreas Hessvik-Trøite, Steinar Sannes, Niels Snedstrup, Håkon Borgenvik, Kaj-Andreas Hanevik, Tom Arvid Magnussen, Eli Moen, Richard Gjersøe, Trude Starholm, Ola Vestre, Jenny Helen Stillerud, Inger Helene Hastum, Henning Flørenes, Sebastian Ludvigsen, Morten Bergan, Daniel Granås, Øyvind Hagen, Morten Helberg, Bjørn Einar Sakseid, Øyvind Knutsen, Tobias Gjerde, Lars S. Torgersen, Per Erik Naavik, Kyösti Lempa, Vidar Rekve, Arne Thomas Glåmseter, Will Rook, Ivar Ruud Eide, Geir Sverre Andersen, Eileen Wikerøy Pettersen, Reidar Myhre, Even W. Hanssen, Kjetil Hauger, Knut Olav Raen, Tea Turtumøygard, Sverre Lundemo