Fuglelivet i urbane Oslo 2018–2019

janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes

Årets tema 2018 i NOF OA var kartlegging av fuglelivet i Oslos urbane strøk. Prosjektet gikk over 2018 og 2019. Dette var mer et dugnadsprosjekt enn en systematisk kartlegging. Alle observasjoner av fugler innenfor det markerte området (klikk for kartutsnitt) publisert på oa.birdlife.no eller artsobservasjoner.no er automatisk med i prosjektet.

Fagrapporten fra prosjektet ligger til nedlasting fra vår arkivside: oa.birdlife.no/8896.

Nøkkellokalitetene (markert med grønn skrift) er beskrevet i brosjyren Et annerledes Oslo – fuglelivet i storbyen, tilgjengelig som PDF: oa.birdlife.no/8905.

Prosjektet er gjennomført med tilskuddsmidler fra Oslo kommune, Bymiljøetaten

En tidligere undersøkelse, Fuglelivet i grøntområder i Oslo by 2003–2007 av prof. Svein Dale, er publisert i Toppdykker'n nr. 2-2018.

Prosjektdata

Periode(r): 2018-03, 2019-03
  • 7 267 funn (oppdatert )
  • 103 arter
  • 170 lokaliteter (hvorav 65 NOF OA-lokaliteter)
  • 168 observatører
Se hele artslisten
Se hele observatørlisten
Antall funn, rapporterte arter i perioden 2018-03, 2019-03
ArtsnavnLimar 2018mar 2019 total
knoppsvane69102171
sangsvane4812
sædgåsVU2 2
kortnebbgås34851
grågås69131200
kanadagåsSE4362105
hvitkinngås47350
gravand21214
brunnakke42345
krikkand171330
stokkand122145267
stjertandVU31 31
toppand207191
ærfuglNT3566101
svartandNT2911
sjøorreVU71118
kvinand5495149
siland142741
laksand53136
lirypeNT1 1
dvergdykkerVU1 1
toppdykkerNT11516
horndykkerVU1 1
storskarv334275
gråhegre121022
hønsehaukNT92231
spurvehauk193756
musvåk1 1
tårnfalk 11
vandrefalk273663
sivhøneVU101222
sothøneVU3764101
trane 22
tjeld4364107
vipeEN 1111
sandlo123
storspoveVU 11
fjæreplytt 2828
rugde134
enkeltbekkasin 22
hettemåkeVU54114168
fiskemåkeNT373875
sildemåke197493
gråmåke140162302
svartbak313768
lomviCR11819
alkeEN 33
bydue76102178
skogdue224567
ringdue139192331
tyrkerdueNT262551
haukugle 11
kattugle415
perleugle123
grønnspett121123
svartspett257
flaggspett10579184
dvergspett51217
tretåspett1 1
sanglerkeVU52631
låvesvale1 1
heipiplerke 33
vintererle63945
linerle4610
sidensvans11718
fossekall61117
gjerdesmett112435
rødstrupe4367110
svarttrost152124276
gråtrost4267109
måltrost 11
rødvingetrost 77
duetrost 44
fuglekonge9211
stjertmeis232043
blåmeis159128287
kjøttmeis169155324
svartmeis351550
toppmeis235
granmeis 44
spettmeis9073163
trekryper14923
nøtteskrike8917
skjære139172311
nøttekråke617
kaie415394
kråke150178328
ravn7512
stærNT2495119
gråspurv8278160
pilfink6860128
bokfink3297129
bjørkefink9312
grønnfink157142299
stillits7282154
grønnsisik563086
tornirisk 11
gråsisik47249
grankorsnebb2 2
dompap384785
kjernebiter184866
gulspurvNT262854
sivspurvNT167
SE=Svært høy risiko, CR=Kritisk truet , EN=Sterkt truet, NT=Nær truet, VU=Sårbar

Observatørliste

Alle 168 rapporterte observatører for perioden, lenket til deres respektive profiler på artsobservasjoner.no.

Edna Mosand, Jan Olav Nybo, Bård Rutgerson, Lars Petter Marthinsen, Jan Erik Haugen, Simon Rix, Odd Steinar Rigenholt, Runa S. Madsen, Stig Johan Kalvatn, Jenny Helen Stillerud, Kristoffer Bøhn, Julian Bell, David Carlsson, Audun Skrindo, Jo Arne Sætre, Anders Braut Simonsen, Jonas Cleve, Kjetil Johannessen, Thomas Sæther, Anne Kari Norland, Rune Zakariassen, Halvard Hauer, Petter Osbak, John Sandøy, Håkan Billing, Per Holmen, Truls Aas, Hilmar Røthing, Kjell Isaksen, Ann-Kristin Molværsmyr, Jarle Fjørtoft, Geir Høen, Finn Arnt Gulbrandsen, Per-André Torper, Ken Adelsten Jensen, Ellen Askum, John Apeland, Eric Francois Roualet, Anders Thylen, Marit Bache, Knut Lindh, Carsten Lome, Bent Hammel, Jan Erik Berglihn, Axel Røthing, Geir Anderssen, Ketil Knudsen, Rune Clausen, Erling Hobøl, Vidar Rekve, Per Morten Selle, Erik Røthing, Andreas Gullberg, Jonas Langbråten, Anne Grete Nebell, Lars S. Torgersen, Ester Stern, Frank Alm Haugen, Eli Bondlid, Kjell Fjellsol, Bård Bredesen, Klaus Asbjørn Vikeså, Håvard Sørlie, Kari Mathilde Engdal, Jostein Bærø Engdal, Wenche Helene H. Nygård, Anne Breistein, Knut Arne Nygård, Silje Mosgren, Øystein Folden, Kåre Arnstein Lye, Morten Kjærnet Hagen, Jørgen Lønø, Odd Rygh, Thorstein Holtskog, Henning Anker Johansen, Thomas Grønn, Runar Mauritzen, Trine Brevig, Ole Knut Steinset, Trude Starholm, Roy Salomonsen, Ann Torill Halvorsen, Åsne Løseth, Terje O. Nordvik, Kyösti Lempa, Kirsten Trogstad, Ole Skimmeland, Jørgen Flo, Trond Aspelund, Ola Ødegård, Geir E. Fugelsø, Ole Herman Winnem, Trond Berg, Else K. Heinonen Andersen, Åge Trollås, Terje Gustavsen, Tobias Gjerde, Anuschka Polder, Magne Flåten, Ole Vignes, Per Thoresen, Even W. Hanssen, Helene Lind Jensen, Geir Otto Holmås, Odd Helge Gilja, Arild Gauteplass, Hanne Refsem, Sjur Mørk, Eivind Hovin, Per Erling Johansen, Dag Hovind, Sindre Molværsmyr, Ann-Margareth Larsen, Geir Svaba Birkeland, Finn Tennøe, Manuel Salas Garcia, Olav Råd, Per Ole Syvertsen (1958-2020), Bjørn Olav Tveit, Øivind Syvertsen, Ståle Snartland, Morten Kvam Olafsen, Øyvind Hundere, Morten Winther Dahl, Øystein Mortensen, Christoffer Aam Ingvaldsen, Fredrik Stige, Øystein Eide, Tormod Andersen, Torstein Finnesand, Morten Haug, Conor Cunningham, Daniel Mellegaard Lien, Karl R. Hetland, Per-Willy Færgestad, Glenn Martin, Mariken Homleid, Knut Eie, Jostein Myre, Sebastian Ludvigsen, Sveinn Are Hanssen, Magny Eggestad, Inger Helene Hastum, Pål Usterud Rønningen, Øystein Røsok, Glenn Byremo, Gjermund Graver, Kåre Olsen, Petter Lilleengen, John Martin Mjelde, Will Rook, Per Olav Skaaret, Per-Roald Valvåg, Tore Nesbakken, Egil Ween, Knut Waagan, Erik Holbæk-Hanssen, Christian Steel, Bent Ellingsen, Jon Lurås, Geoffrey Acklam, Rolf Jørgen Kullerud, Jan Erik Røer, Sissel Carlstrøm, Adrian Mortensen, Jarand Homleid Haugen, Ketil Wardenær