Fuglelivet i urbane Oslo 2018–2019

janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes

Årets tema 2018 i NOF OA var kartlegging av fuglelivet i Oslos urbane strøk. Prosjektet gikk over 2018 og 2019. Dette var mer et dugnadsprosjekt enn en systematisk kartlegging. Alle observasjoner av fugler innenfor det markerte området (klikk for kartutsnitt) publisert på oa.birdlife.no eller artsobservasjoner.no er automatisk med i prosjektet.

Fagrapporten fra prosjektet ligger til nedlasting fra vår arkivside: oa.birdlife.no/8896.

Nøkkellokalitetene (markert med grønn skrift) er beskrevet i brosjyren Et annerledes Oslo – fuglelivet i storbyen, tilgjengelig som PDF: oa.birdlife.no/8905.

Prosjektet er gjennomført med tilskuddsmidler fra Oslo kommune, Bymiljøetaten

En tidligere undersøkelse, Fuglelivet i grøntområder i Oslo by 2003–2007 av prof. Svein Dale, er publisert i Toppdykker'n nr. 2-2018.

Prosjektdata

Periode(r): 2018-04, 2019-04
  • 9 706 funn (oppdatert )
  • 134 arter
  • 214 lokaliteter (hvorav 78 NOF OA-lokaliteter)
  • 196 observatører
Se hele artslisten
Se hele observatørlisten
Antall funn, rapporterte arter i perioden 2018-04, 2019-04
ArtsnavnLiapr 2018apr 2019 total
knoppsvane7459133
sangsvane11617
kortnebbgås10236138
grågås14090230
kanadagåsSE503686
hvitkinngås9552147
gravand11415
brudeand1 1
brunnakke34943
krikkand403979
stokkand13985224
stjertandVU181230
toppand524698
bergandVU 11
ærfuglNT6738105
svartandNT1 1
sjøorreVU415
kvinand10254156
lappfiskandVU 11
siland29837
laksand224466
orrfugl1 1
smålom224
storlom213
dvergdykkerVU 11
toppdykkerNT335184
horndykkerVU112
storskarv242145
egretthegre 11
gråhegre71219
glente1 1
havørn112
sivhaukVU 11
hønsehaukNT101121
spurvehauk262551
musvåk71118
fjellvåk224
fiskeørnNT729
tårnfalk5510
dvergfalk1 1
vandrefalk14923
sivhøneVU8151132
sothøneVU6755122
trane12113
tjeld572582
heilo1 1
vipeEN19625
dvergloNT1 1
sandlo718
småspove 11
storspoveVU27835
fjæreplytt 99
strandsnipe369
skogsnipe32436
rugde538
enkeltbekkasin20525
hettemåkeVU170113283
fiskemåkeNT117111228
sildemåke10984193
gråmåke17296268
svartbak18826
makrellterneEN112
lomviCR3 3
bydue7162133
skogdue331043
ringdue277160437
tyrkerdueNT232447
kattugle3811
perleugle 11
vendehals2 2
grønnspett20929
svartspett224
flaggspett11160171
dvergspett13821
sanglerkeVU14216
sandsvaleNT 22
låvesvale81321
taksvaleNT167
trepiplerke 33
heipiplerke393372
vintererle6155116
linerle162137299
sidensvans527
fossekall15520
gjerdesmett544195
jernspurv293564
rødstrupe198142340
svartrødstjertVU 55
buskskvett 33
steinskvett12214
ringtrost8412
svarttrost215121336
gråtrost201130331
måltrost433679
rødvingetrost11283195
duetrost7411
rørsanger 44
møller628
munk242549
bøksanger4610
gransanger9570165
løvsanger364581
fuglekonge14822
svarthvit fluesnapper246
stjertmeis358
blåmeis177107284
kjøttmeis174108282
svartmeis151227
spettmeis9972171
trekryper201434
nøtteskrike369
skjære16293255
kaie562783
kråke17094264
ravn11112
stærNT12586211
gråspurv8151132
pilfink5348101
bokfink211130341
bjørkefink312051
grønnfink13594229
stillits9260152
grønnsisik7439113
tornirisk7512
bergiriskNT6 6
gråsisik358
brunsisik224
grankorsnebb213
furukorsnebb 11
dompap202646
kjernebiter553186
snøspurv1 1
gulspurvNT6612
sivspurvNT213152
SE=Svært høy risiko, CR=Kritisk truet , EN=Sterkt truet, NT=Nær truet, VU=Sårbar

Observatørliste

Alle 196 rapporterte observatører for perioden, lenket til deres respektive profiler på artsobservasjoner.no.

Bård Rutgerson, Jan Olav Nybo, Lars Petter Marthinsen, Edna Mosand, David Carlsson, Runa S. Madsen, Jan Erik Haugen, Stig Johan Kalvatn, Audun Skrindo, Simon Rix, Kristoffer Bøhn, Axel Røthing, Marit Bache, Kjetil Johannessen, Thomas Sæther, Odd Steinar Rigenholt, Anders Braut Simonsen, Carsten Lome, Finn Arnt Gulbrandsen, Håkan Billing, Rune Zakariassen, Jenny Helen Stillerud, Halvard Hauer, Ann-Kristin Molværsmyr, Hanne Refsem, Anders Thylen, Åsne Løseth, Jan Erik Berglihn, Sverre Lundemo, Jo Arne Sætre, Terje Corneliussen, Åge Trollås, Jonas Cleve, Ketil Knudsen, Truls Aas, Eli Gates, Hans Martin Høiby, Erik Røthing, Frank Alm Haugen, Per Morten Selle, Hilmar Røthing, Ellen Askum, Jarle Fjørtoft, Per Erling Johansen, Per-André Torper, Sjur Mørk, Beate Kristoffersen, Trond Nilsen, Even W. Hanssen, Helene Lind Jensen, Rune Clausen, Olav Råd, Silje Mosgren, Conor Cunningham, Karl R. Hetland, Sebastian Ludvigsen, Hans Kristian Fjeldsgård, Christian Steel, Kjell Isaksen, Erling Hobøl, Lars S. Torgersen, John Sandøy, Morten Martinsen, Trond Øigarden, Ragna Kronstad, Mette Myhrer, Geir E. Fugelsø, John Sandve, Petter Osbak, Tore Nesbakken, Ole Martin Sæterhaug, Oddvar Heggøy, Maja Stade Aarønæs, Glenn Martin, Anne Kari Norland, Klaus Asbjørn Vikeså, Jon Are Myhrer, Bent Hammel, Ann Torill Halvorsen, Thomas Grønn, Per Holmen, Håkon Lasse Leira, Vidar Rekve, Øystein Birkelund, Ivar Ruud Eide, Gry Øvrehus, Sindre Molværsmyr, Trine Brevig, Geir Svaba Birkeland, Ole Knut Steinset, Jørgen Lønø, Else K. Heinonen Andersen, Jonas Langbråten, Kim Daniel Hansen, John Apeland, Ken Adelsten Jensen, Arne Thomas Glåmseter, Runar Mauritzen, Bjørn Reiel Iversen, Henning Anker Johansen, Morten Winther Dahl, Eric Francois Roualet, Geir Høen, Michael Hundeide, Geir Otto Holmås, Tine Aagesen, Bård Bredesen, Øystein Folden, Reidar Myhre, Per Morten Groth, Erik Nyhus, Inger Helene Hastum, Knut Waagan, Kåre Arnstein Lye, Vegard Bunes, Øistein Brennodden, John Martin Mjelde, Espen Støtterud Christensen, Siv Elvira Johansen, Svein Walther Hiis, Øystein Skjær Kolseth, Ann-Margareth Larsen, Lars-Henrik Jensen, Svein Dale, Jostein Bærø Engdal, Anna Nilsson, Bjørn Einar Sakseid, Anuschka Polder, Kari Mathilde Engdal, Geir Anderssen, Knut Olav Raen, Lisbeth Hernes, Stephen van der Kiste, Kjell Larsen, Jon Helle, Rune Christensen, Julian Bell, Eline Johanne Kalvatn, Berit Nyrud, Will Rook, Ole Vignes, Ole Bosse, Ann Christin Næss, Ester Stern, Mariken Homleid, Alexander Nilsson, Tor Gunnar Værnes, Jerry Skogbeck, Geoffrey Acklam, Dag Spilde, Per Thoresen, Mattias Andersson, Anders Johansson, Bonnie Wærnes Hansen, Margrethe Holmsen, Steinar Sannes, Jan Hedelund, Morten Haugan, Fredrik Stige, Geir Klaveness, Andreas Gullberg, Øyvind Lorvik Arnekleiv, Øyvind Hagen, Siri Lie Olsen, Andreas Günther, Steinar Andersen, Rolf Jørn Fjærbu, Martine Elise Sellevoll, Hjalmar Westgård, Eivind Thomassen, Ola Vestre, Anne Kari Rom, Per-Roald Valvåg, John Stenersen, Rune Vidal, Torbjørn Horsberg Kornstad, Ketil Wardenær, Christian Kierulf Aas, Bjørn Tvedt, Finn Tennøe, Asgeir Westgård, Terje Laskemoen, Carina Nordhus, Øyvind Hundere, Yngve Beddari, Knut Eie, Inge Madsen, Tore Gunnarsen, Audun Åby, Stein Ola Haugom, Birgitte Askedalen, Dag Hovind, Per Arne Olaussen, Erik Østlyngen, Linn Jacobsen, Kirsten Trogstad