Fuglelivet i urbane Oslo 2018–2019

janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes

Årets tema 2018 i NOF OA var kartlegging av fuglelivet i Oslos urbane strøk. Prosjektet gikk over 2018 og 2019. Dette var mer et dugnadsprosjekt enn en systematisk kartlegging. Alle observasjoner av fugler innenfor det markerte området (klikk for kartutsnitt) publisert på oa.birdlife.no eller artsobservasjoner.no er automatisk med i prosjektet.

Fagrapporten fra prosjektet ligger til nedlasting fra vår arkivside: oa.birdlife.no/8896.

Nøkkellokalitetene (markert med grønn skrift) er beskrevet i brosjyren Et annerledes Oslo – fuglelivet i storbyen, tilgjengelig som PDF: oa.birdlife.no/8905.

Prosjektet er gjennomført med tilskuddsmidler fra Oslo kommune, Bymiljøetaten

En tidligere undersøkelse, Fuglelivet i grøntområder i Oslo by 2003–2007 av prof. Svein Dale, er publisert i Toppdykker'n nr. 2-2018.

Prosjektdata

Periode(r): 2018-05, 2019-05
  • 7 703 funn (oppdatert )
  • 137 arter
  • 220 lokaliteter (hvorav 77 NOF OA-lokaliteter)
  • 185 observatører
Se hele artslisten
Se hele observatørlisten
Antall funn, rapporterte arter i perioden 2018-05, 2019-05
ArtsnavnLimai 2018mai 2019 total
knoppsvane4862110
sangsvane3 3
kortnebbgås31821
grågås7386159
kanadagåsSE353772
hvitkinngås294776
gravand7714
brunnakke314
krikkand91120
stokkand8280162
toppand363470
ærfuglNT343569
svartandNT112
sjøorreVU112
kvinand333871
siland222143
laksand426
smålom1 1
storlom112
toppdykkerNT232851
storskarv111324
gråhegre279
vepsevåkNT1 1
svartglente1 1
hønsehaukNT246
spurvehauk112637
musvåk 22
fiskeørnNT224
tårnfalk156
lerkefalkNT123
vandrefalk437
sivhøneVU383068
sothøneVU334679
trane213
tjeld354075
heilo 33
sandlo123
småspove325
storspoveVU1 1
fjæreplytt 55
strandsnipe334881
skogsnipe358
gluttsnipe5712
grønnstilk4711
rugde549
enkeltbekkasin314
dobbeltbekkasinNT 22
tyvjoNT 11
hettemåkeVU9098188
fiskemåkeNT8892180
sildemåke5877135
gråmåke8257139
polarmåke1 1
svartbak61319
makrellterneEN191837
lomviCR 11
alkeEN 11
bydue425092
skogdue111021
ringdue124128252
tyrkerdueNT202141
turteldue1 1
gjøkNT123
kattugle31114
tårnseiler6074134
vendehals213
grønnspett18725
svartspett123
flaggspett5956115
dvergspett6410
sanglerkeVU112
sandsvaleNT31518
låvesvale4562107
taksvaleNT173653
trepiplerke279
heipiplerke91726
lappiplerke 11
gulerle21214
vintererle284169
linerle7698174
fossekall314
gjerdesmett533285
jernspurv191231
rødstrupe9288180
svartrødstjertVU22628
rødstjert41115
buskskvett61319
steinskvett53237
svarttrost161115276
gråtrost154125279
måltrost252247
rødvingetrost7265137
gulsanger181634
myrsanger4610
rørsanger132134
møller8573158
tornsanger312253
hagesanger513384
munk115101216
bøksanger412566
gransanger6358121
løvsanger132147279
fuglekonge11920
gråfluesnapper151934
svarthvit fluesnapper4779126
stjertmeis358
blåmeis9973172
kjøttmeis9086176
svartmeis448
toppmeis2 2
spettmeis443579
trekryper14923
tornskate123
nøtteskrike 22
skjære7875153
nøttekråke257
kaie273461
kråke7470144
ravn819
stærNT6886154
gråspurv6368131
pilfink405595
bokfink12893221
bjørkefink178
grønnfink8880168
stillits5869127
grønnsisik484896
tornirisk325
bergiriskNT 11
gråsisik358
brunsisik6612
grankorsnebb 22
rosenfinkVU1 1
dompap111122
kjernebiter361551
gulspurvNT538
sivspurvNT253257
SE=Svært høy risiko, CR=Kritisk truet , EN=Sterkt truet, NT=Nær truet, VU=Sårbar

Observatørliste

Alle 185 rapporterte observatører for perioden, lenket til deres respektive profiler på artsobservasjoner.no.

Bård Rutgerson, Jan Olav Nybo, Jan Erik Haugen, Lars Petter Marthinsen, Audun Skrindo, Håkan Billing, Runa S. Madsen, David Carlsson, Edna Mosand, Marit Bache, Carsten Lome, Anders Braut Simonsen, Simon Rix, Thomas Sæther, Jenny Helen Stillerud, Stig Johan Kalvatn, Berit Roll Elgsaas, Janne Andresen, Sverre Lundemo, Ole Vignes, Ann-Kristin Molværsmyr, Kristoffer Bøhn, Kjetil Johannessen, Per Erling Johansen, Finn Arnt Gulbrandsen, Odd Steinar Rigenholt, Kjell-Roger Engh, Jan Erik Berglihn, Jens Kristiansen, Michael Hundeide, Svein Dale, Rune Clausen, Ester Stern, Knut Eie, Axel Røthing, Rune Zakariassen, Knut Waagan, Jostein Vattøy, Leif Fage, Hans Martin Høiby, Ketil Knudsen, Bård Bredesen, Jo Arne Sætre, Hans Kristian Fjeldsgård, Morten Bergan, Kai Månsson, Ghia Krantz, Rune Rødningen, Arne Thomas Glåmseter, Eldar Eiksund, Tommy Pedersen, Erik Østlyngen, Frank Alm Haugen, Sjur Mørk, Geir Otto Holmås, Truls Aas, Jonas Cleve, John Sandøy, Eric Francois Roualet, Geir Sverre Andersen, Sari C. Cunningham, Mika Tomta, Halvard Hauer, Eline Johanne Kalvatn, Ellen Askum, Helge Astad, Cathrine Hellsaa, Ken Adelsten Jensen, Vegard Aksnes, Øystein Folden, Kjell Fjellsol, Terje Corneliussen, Åge Trollås, Svein Melum, Anders Thylen, Tone Malm, Stein Nilsen, Jarle Fjørtoft, Henning Anker Johansen, Øystein Skjær Kolseth, Else K. Heinonen Andersen, Per Sandvik Sølsnæs, Kjell Isaksen, Åsne Løseth, Klaus Asbjørn Vikeså, Gry Øvrehus, Eli Gates, Per-André Torper, Øystein Hegge, Julian Bell, Unni R. Bjerke Gamst, Runar Mauritzen, Per Olav Skaaret, Anne Sofie Morsund, Øyvind Lorvik Arnekleiv, Petter Osbak, Lars S. Torgersen, Vidar Rekve, Conor Cunningham, Erling Hobøl, Anne Stine Zakariassen, Silje Mosgren, Ståle Reinåmo, Stig Rognes, Geir Klaveness, Per Thoresen, Trond Aspelund, Kirsten Trogstad, Kaj-Andreas Hanevik, Sebastian Ludvigsen, Thomas Grønn, Sindre Molværsmyr, Kåre Arnstein Lye, Will Rook, Endre Nygaard, Roger Johnsen, Anne Karin H. Johnsen, Daniel Mellegaard Lien, Espen Helgesen, Geir Fjørtoft Karlsen, Olav Rødningen, Jonas Langbråten, Bjørn Mo, HelleHelene 10, Celin Marie Hoel Olsen, Ragna Kronstad, Glenn Martin, Ane Zakariassen, Per Erik Naavik, Jerry Skogbeck, Helene Thorstensen, Ole Skimmeland, Torstein Finnesand, Jørgen Flo, Tonje Aspelund, Simen Hyll Hansen, Peder Heggheim, John Martin Mjelde, Carina Rose, Vilde Engdal, Ann-Margareth Larsen, Christian Steel, Geir E. Fugelsø, Gunnar Nyhus, Øystein Mortensen, Trine Brevig, Øyvind Hagen, Asbjørn Strand, Dag Spilde, Harry Ole, Gro Marit Rødevand, Magne Flåten, Steinar Andersen, Even Tømte, Eileen Wikerøy Pettersen, Geir Bjørsvik, Anne Kari Rom, Ivar Ruud Eide, Arne Heggland, Jon Helle, Åshild Hasvik, Vegard Stav, Anne Ma Brox, Kyösti Lempa, Tore Nesbakken, Jan Hedelund, Christoffer Aam Ingvaldsen, Andreas Hessvik-Trøite, Olav Råd, Ole Bosse, Trude Starholm, Inge Madsen, Kari Mathilde Engdal, Nicolas Rodriguez, Bjørn Einar Sakseid, Margaret M Eggen, Ola Vestre, Tor Gunnar Værnes, Karl Hagelund, Berit Nyrud, Roald Bengtson, John Haugen, Monica Vegstein, Per Christian Moan, Andreas Gullberg