Fuglelivet i urbane Oslo 2018–2019

janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes

Årets tema 2018 i NOF OA var kartlegging av fuglelivet i Oslos urbane strøk. Prosjektet gikk over 2018 og 2019. Dette var mer et dugnadsprosjekt enn en systematisk kartlegging. Alle observasjoner av fugler innenfor det markerte området (klikk for kartutsnitt) publisert på oa.birdlife.no eller artsobservasjoner.no er automatisk med i prosjektet.

Fagrapporten fra prosjektet ligger til nedlasting fra vår arkivside: oa.birdlife.no/8896.

Nøkkellokalitetene (markert med grønn skrift) er beskrevet i brosjyren Et annerledes Oslo – fuglelivet i storbyen, tilgjengelig som PDF: oa.birdlife.no/8905.

Prosjektet er gjennomført med tilskuddsmidler fra Oslo kommune, Bymiljøetaten

En tidligere undersøkelse, Fuglelivet i grøntområder i Oslo by 2003–2007 av prof. Svein Dale, er publisert i Toppdykker'n nr. 2-2018.

Prosjektdata

Periode(r): 2018-05, 2019-05
  • 7 703 funn (oppdatert )
  • 137 arter
  • 220 lokaliteter (hvorav 77 NOF OA-lokaliteter)
  • 185 observatører
Se hele artslisten
Se hele observatørlisten
Antall funn, rapporterte arter i perioden 2018-05, 2019-05
ArtsnavnLimai 2018mai 2019 total
knoppsvane4862110
sangsvane3 3
kortnebbgås31821
grågås7386159
kanadagåsSE353772
hvitkinngås294776
gravand7714
brunnakke314
krikkand91120
stokkand8280162
toppand363470
ærfuglNT343569
svartandNT112
sjøorreVU112
kvinand333871
siland222143
laksand426
smålom1 1
storlom112
toppdykkerNT232851
storskarv111324
gråhegre279
vepsevåkNT1 1
svartglente1 1
hønsehaukNT246
spurvehauk112637
musvåk 22
fiskeørnNT224
tårnfalk156
lerkefalkNT123
vandrefalk437
sivhøneVU383068
sothøneVU334679
trane213
tjeld354075
heilo 33
sandlo123
småspove325
storspoveVU1 1
fjæreplytt 55
strandsnipe334881
skogsnipe358
gluttsnipe5712
grønnstilk4711
rugde549
enkeltbekkasin314
dobbeltbekkasinNT 22
tyvjoNT 11
hettemåkeVU9098188
fiskemåkeNT8892180
sildemåke5877135
gråmåke8257139
polarmåke1 1
svartbak61319
makrellterneEN191837
lomviCR 11
alkeEN 11
bydue425092
skogdue111021
ringdue124128252
tyrkerdueNT202141
turteldue1 1
gjøkNT123
kattugle31114
tårnseiler6074134
vendehals213
grønnspett18725
svartspett123
flaggspett5956115
dvergspett6410
sanglerkeVU112
sandsvaleNT31518
låvesvale4562107
taksvaleNT173653
trepiplerke279
heipiplerke91726
lappiplerke 11
gulerle21214
vintererle284169
linerle7698174
fossekall314
gjerdesmett533285
jernspurv191231
rødstrupe9288180
svartrødstjertVU22628
rødstjert41115
buskskvett61319
steinskvett53237
svarttrost161115276
gråtrost154125279
måltrost252247
rødvingetrost7265137
gulsanger181634
myrsanger4610
rørsanger132134
møller8573158
tornsanger312253
hagesanger513384
munk115101216
bøksanger412566
gransanger6358121
løvsanger132147279
fuglekonge11920
gråfluesnapper151934
svarthvit fluesnapper4779126
stjertmeis358
blåmeis9973172
kjøttmeis9086176
svartmeis448
toppmeis2 2
spettmeis443579
trekryper14923
tornskate123
nøtteskrike 22
skjære7875153
nøttekråke257
kaie273461
kråke7470144
ravn819
stærNT6886154
gråspurv6368131
pilfink405595
bokfink12893221
bjørkefink178
grønnfink8880168
stillits5869127
grønnsisik484896
tornirisk325
bergiriskNT 11
gråsisik358
brunsisik6612
grankorsnebb 22
rosenfinkVU1 1
dompap111122
kjernebiter361551
gulspurvNT538
sivspurvNT253257
SE=Svært høy risiko, CR=Kritisk truet , EN=Sterkt truet, NT=Nær truet, VU=Sårbar

Observatørliste

Alle 185 rapporterte observatører for perioden, lenket til deres respektive profiler på artsobservasjoner.no.

Bård Rutgerson, Jan Olav Nybo, Jan Erik Haugen, Lars Petter Marthinsen, Audun Skrindo, Håkan Billing, Runa S. Madsen, David Carlsson, Edna Mosand, Marit Bache, Carsten Lome, Anders Braut Simonsen, Simon Rix, Thomas Sæther, Jenny Helen Stillerud, Stig Johan Kalvatn, Berit Roll Elgsaas, Janne Andresen, Sverre Lundemo, Ole Vignes, Kristoffer Bøhn, Ann-Kristin Molværsmyr, Kjetil Johannessen, Per Erling Johansen, Finn Arnt Gulbrandsen, Odd Steinar Rigenholt, Kjell-Roger Engh, Jan Erik Berglihn, Jens Kristiansen, Michael Hundeide, Svein Dale, Rune Clausen, Ester Stern, Knut Eie, Axel Røthing, Knut Waagan, Rune Zakariassen, Jostein Vattøy, Leif Fage, Hans Martin Høiby, Ketil Knudsen, Bård Bredesen, Jo Arne Sætre, Hans Kristian Fjeldsgård, Morten Bergan, Kai Månsson, Rune Rødningen, Ghia Krantz, Arne Thomas Glåmseter, Eldar Eiksund, Erik Østlyngen, Tommy Pedersen, Sjur Mørk, Frank Alm Haugen, Geir Otto Holmås, Eric Francois Roualet, John Sandøy, Truls Aas, Jonas Cleve, Mika Tomta, Sari C. Cunningham, Geir Sverre Andersen, Halvard Hauer, Eline Johanne Kalvatn, Ellen Askum, Cathrine Hellsaa, Ken Adelsten Jensen, Øystein Folden, Helge Astad, Vegard Aksnes, Kjell Fjellsol, Terje Corneliussen, Åge Trollås, Anders Thylen, Svein Melum, Tone Malm, Jarle Fjørtoft, Stein Nilsen, Henning Anker Johansen, Øystein Skjær Kolseth, Else K. Heinonen Andersen, Kjell Isaksen, Per Sandvik Sølsnæs, Åsne Løseth, Gry Øvrehus, Klaus Asbjørn Vikeså, Julian Bell, Eli Gates, Per-André Torper, Øystein Hegge, Unni R. Bjerke Gamst, Runar Mauritzen, Petter Osbak, Anne Sofie Morsund, Øyvind Lorvik Arnekleiv, Per Olav Skaaret, Conor Cunningham, Anne Stine Zakariassen, Ståle Reinåmo, Erling Hobøl, Lars S. Torgersen, Vidar Rekve, Silje Mosgren, Trond Aspelund, Kirsten Trogstad, Kaj-Andreas Hanevik, Thomas Grønn, Sebastian Ludvigsen, Per Thoresen, Geir Klaveness, Stig Rognes, Anne Karin H. Johnsen, Endre Nygaard, Roger Johnsen, Sindre Molværsmyr, Bjørn Mo, Kåre Arnstein Lye, Espen Helgesen, Daniel Mellegaard Lien, Olav Rødningen, Jonas Langbråten, Will Rook, Geir Fjørtoft Karlsen, HelleHelene 10, Per Erik Naavik, Ane Zakariassen, Glenn Martin, Ragna Kronstad, Celin Marie Hoel Olsen, Ole Skimmeland, Jerry Skogbeck, Torstein Finnesand, Jørgen Flo, Tonje Aspelund, Vilde Engdal, Helene Thorstensen, John Martin Mjelde, Peder Heggheim, Simen Hyll Hansen, Carina Rose, Ann-Margareth Larsen, Øystein Mortensen, Trine Brevig, Øyvind Hagen, Gunnar Nyhus, Geir E. Fugelsø, Christian Steel, Tore Nesbakken, Andreas Gullberg, Harry Ole, Gro Marit Rødevand, Magne Flåten, Asbjørn Strand, Steinar Andersen, Dag Spilde, Åshild Hasvik, Vegard Stav, Anne Ma Brox, Kyösti Lempa, Jon Helle, Arne Heggland, Even Tømte, Geir Bjørsvik, Anne Kari Rom, Ivar Ruud Eide, Eileen Wikerøy Pettersen, Jan Hedelund, Nicolas Rodriguez, Bjørn Einar Sakseid, Andreas Hessvik-Trøite, Kari Mathilde Engdal, Inge Madsen, Olav Råd, Ole Bosse, Trude Starholm, Margaret M Eggen, Tor Gunnar Værnes, Monica Vegstein, Per Christian Moan, Ola Vestre, John Haugen, Roald Bengtson, Karl Hagelund, Berit Nyrud, Christoffer Aam Ingvaldsen