Fuglelivet i urbane Oslo 2018–2019

janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes

Årets tema 2018 i NOF OA var kartlegging av fuglelivet i Oslos urbane strøk. Prosjektet gikk over 2018 og 2019. Dette var mer et dugnadsprosjekt enn en systematisk kartlegging. Alle observasjoner av fugler innenfor det markerte området (klikk for kartutsnitt) publisert på oa.birdlife.no eller artsobservasjoner.no er automatisk med i prosjektet.

Fagrapporten fra prosjektet ligger til nedlasting fra vår arkivside: oa.birdlife.no/8896.

Nøkkellokalitetene (markert med grønn skrift) er beskrevet i brosjyren Et annerledes Oslo – fuglelivet i storbyen, tilgjengelig som PDF: oa.birdlife.no/8905.

Prosjektet er gjennomført med tilskuddsmidler fra Oslo kommune, Bymiljøetaten

En tidligere undersøkelse, Fuglelivet i grøntområder i Oslo by 2003–2007 av prof. Svein Dale, er publisert i Toppdykker'n nr. 2-2018.

Prosjektdata

Periode(r): 2018-07, 2019-07
  • 3 070 funn (oppdatert )
  • 111 arter
  • 123 lokaliteter (hvorav 53 NOF OA-lokaliteter)
  • 102 observatører
Se hele artslisten
Se hele observatørlisten
Antall funn, rapporterte arter i perioden 2018-07, 2019-07
ArtsnavnLijul 2018jul 2019 total
knoppsvane123143
grågås4881129
kanadagåsSE152843
hvitkinngås3765102
gravand145
knoppand1 1
mandarinand 11
brunnakke415
krikkand6612
stokkand335689
skjeandVU 11
toppand171936
ærfuglNT183553
kvinand91827
siland61117
toppdykkerNT131124
storskarv8816
gråhegre189
vepsevåkNT213
hønsehaukNT1 1
spurvehauk6511
tårnfalk 11
lerkefalkNT 11
vandrefalk191534
sivhøneVU272148
sothøneVU444488
tjeld133144
heilo1 1
sandlo2 2
storspoveVU 11
lappspove 22
strandsnipe6915
skogsnipe314
gluttsnipe1 1
grønnstilk 11
hettemåkeVU315687
fiskemåkeNT5073123
sildemåke284371
gråmåke323668
svartbak246
makrellterneEN201939
bydue312960
skogdue358
ringdue5746103
tyrkerdueNT12517
gjøkNT1 1
kattugle189
tårnseiler5748105
grønnspett4610
svartspett1 1
flaggspett402060
dvergspett 33
trelerkeNT 11
sanglerkeVU112
sandsvaleNT1 1
låvesvale273461
taksvaleNT111728
vintererle111021
linerle384684
gjerdesmett12315
jernspurv112
rødstrupe321648
svartrødstjertVU 33
rødstjert1 1
buskskvett1 1
steinskvett224
svarttrost452671
gråtrost344074
måltrost224
rødvingetrost7613
gulsanger1 1
myrsanger 22
rørsanger5611
møller729
tornsanger2810
hagesanger10818
munk191534
gransanger61521
løvsanger121224
fuglekonge448
gråfluesnapper5611
svarthvit fluesnapper325
stjertmeis112
blåmeis282048
kjøttmeis231942
svartmeis 11
toppmeis112
spettmeis312051
trekryper1 1
tornskate 11
nøtteskrike314
skjære494291
nøttekråke392261
kaie4913
kråke373673
ravn325
stærNT244165
gråspurv434790
pilfink273360
bokfink161329
bjørkefink 22
grønnfink312758
stillits284270
grønnsisik261339
tornirisk156
gråsisik235
brunsisik2 2
grankorsnebb 44
kjernebiter7310
gulspurvNT 11
sivspurvNT224
SE=Svært høy risiko, EN=Sterkt truet, NT=Nær truet, VU=Sårbar

Observatørliste

Alle 102 rapporterte observatører for perioden, lenket til deres respektive profiler på artsobservasjoner.no.

Jan Olav Nybo, Runa S. Madsen, Audun Skrindo, Edna Mosand, Lars Petter Marthinsen, Anders Braut Simonsen, Thomas Sæther, Kjell Isaksen, Jan Erik Haugen, Odd Steinar Rigenholt, Håkan Billing, Stig Johan Kalvatn, David Carlsson, Jo Arne Sætre, Carsten Lome, Marit Bache, Øystein Skjær Kolseth, Ann-Kristin Molværsmyr, Rebecca Benedicte Solhaug, Arne Thomas Glåmseter, Laila Helland Folgerø, Bård Rutgerson, Ketil Knudsen, Jenny Helen Stillerud, Stig Wahlberg, Kristoffer Bøhn, Anders Thylen, Eline Johanne Kalvatn, Helen Folgerø, Adrian Folgerø, Peter Strandvik, Espen Sundet Nilsen, Kjetil Johannessen, Eli Sørensen, Ken Adelsten Jensen, Frank Alm Haugen, John Sandøy, Bjørn S. Tanem, Axel Røthing, Sindre Molværsmyr, Simon Rix, Rune Zakariassen, Per-André Torper, Bård Bredesen, Erik Røthing, Sven Inge Marcussen, Gunn M. Benning-Rogers, Hans Martin Høiby, Else K. Heinonen Andersen, Hilmar Røthing, Hege Ødegård, Erling Hobøl, Halvard Hauer, Ole Skimmeland, Lukas Tietgen, Kjell-Roger Engh, Jan Erik Berglihn, Lars-Henrik Jensen, Runar Mauritzen, Runar Jacobsson, Cecilie Helen Hansen, Kyösti Lempa, Morten Martinsen, Ilze Vakse, Will Rook, Hege Kvarstein Gauteplass, Hedda Marie Westlin, Per Erling Johansen, Geir E. Fugelsø, Jan Höper, Per Kristian Slagsvold, Arild Gauteplass, Ellen Askum, Terje Bråthen, Syvert Åsland, Steinar Andersen, Olle Holst, Arne Engås, Ann-Margareth Larsen, Bjørn Penk, Berit Nyrud, Geir Høen, Asbjørn Strand, Sverre Lundemo, Hege Røer Pettersen, Mariken Homleid, Thomas Nielsen, Henning Anker Johansen, Trine Brevig, Kjetil Harkestad, Anne Kari Norland, Kåre Arnstein Lye, Kjetil Hauger, Geir Hammer, Thomas Grønn, Eric Francois Roualet, Erik Nyhus, Sjur Mørk, Arve Larssen Helde, Stein Hoem, Trond Høvde, Arild Andersen