Fuglelivet i urbane Oslo 2018–2019

janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes

Årets tema 2018 i NOF OA var kartlegging av fuglelivet i Oslos urbane strøk. Prosjektet gikk over 2018 og 2019. Dette var mer et dugnadsprosjekt enn en systematisk kartlegging. Alle observasjoner av fugler innenfor det markerte området (klikk for kartutsnitt) publisert på oa.birdlife.no eller artsobservasjoner.no er automatisk med i prosjektet.

Fagrapporten fra prosjektet ligger til nedlasting fra vår arkivside: oa.birdlife.no/8896.

Nøkkellokalitetene (markert med grønn skrift) er beskrevet i brosjyren Et annerledes Oslo – fuglelivet i storbyen, tilgjengelig som PDF: oa.birdlife.no/8905.

Prosjektet er gjennomført med tilskuddsmidler fra Oslo kommune, Bymiljøetaten

En tidligere undersøkelse, Fuglelivet i grøntområder i Oslo by 2003–2007 av prof. Svein Dale, er publisert i Toppdykker'n nr. 2-2018.

Prosjektdata

Periode(r): 2018-08, 2019-08
  • 4 024 funn (oppdatert )
  • 122 arter
  • 134 lokaliteter (hvorav 64 NOF OA-lokaliteter)
  • 107 observatører
Se hele artslisten
Se hele observatørlisten
Antall funn, rapporterte arter i perioden 2018-08, 2019-08
ArtsnavnLiaug 2018aug 2019 total
knoppsvane212647
grågås313263
kanadagåsSE211940
hvitkinngås4557102
brunnakke51217
krikkand111627
stokkand573087
toppand152439
ærfuglNT211233
kvinand142438
siland21012
storlom 11
toppdykkerNT131730
storskarv181028
gråhegre151328
vepsevåkNT314
hønsehaukNT5510
spurvehauk293362
musvåk10818
fiskeørnNT235
tårnfalk224
lerkefalkNT235
vandrefalk582886
sivhøneVU432669
sothøneVU386098
trane1 1
tjeld141125
heilo 11
vipeEN 11
sandlo1 1
polarsnipe145
strandsnipe151732
skogsnipe 44
gluttsnipe134
grønnstilk 11
rødstilk2 2
rugde 11
enkeltbekkasin 11
hettemåkeVU343266
svartehavsmåke1 1
fiskemåkeNT7158129
sildemåke7349122
gråmåke6639105
svartbak8311
makrellterneEN172239
rødnebbterne 1616
lomviCR1 1
bydue573390
skogdue5813
ringdue11650166
tyrkerdueNT13922
gjøkNT224
spurveugle 11
kattugle41317
tårnseiler6769136
vendehals 11
grønnspett21012
svartspett369
flaggspett412667
dvergspett 22
sanglerkeVU 22
sandsvaleNT112
låvesvale453176
taksvaleNT141024
trepiplerke279
heipiplerke336
gulerle51015
vintererle231437
linerle7156127
gjerdesmett17421
jernspurv2 2
rødstrupe392766
blåstrupeNT10 10
buskskvett10515
steinskvett617
svarttrost321951
gråtrost5858116
måltrost 22
rødvingetrost31013
gulsanger1 1
rørsanger145
møller347
tornsanger 33
hagesanger213
munk6814
gransanger8614
løvsanger242347
fuglekonge5510
gråfluesnapper51015
svarthvit fluesnapper224
stjertmeis213
blåmeis513586
kjøttmeis473077
svartmeis549
toppmeis134
løvmeis1 1
granmeis3 3
spettmeis473077
trekryper347
tornskate11 11
nøtteskrike448
skjære9457151
nøttekråke514899
kaie171229
kråke9444138
ravn5813
stærNT403979
gråspurv524395
pilfink373875
bokfink301949
bjørkefink314
grønnfink392463
stillits334477
grønnsisik351247
tornirisk 55
gråsisik1 1
brunsisik2 2
polarsisik1 1
grankorsnebb1 1
dompap3 3
kjernebiter6612
sivspurvNT358
SE=Svært høy risiko, CR=Kritisk truet , EN=Sterkt truet, NT=Nær truet, VU=Sårbar

Observatørliste

Alle 107 rapporterte observatører for perioden, lenket til deres respektive profiler på artsobservasjoner.no.

Jan Olav Nybo, Stig Johan Kalvatn, Bård Rutgerson, Audun Skrindo, Runa S. Madsen, Lars Petter Marthinsen, Håkan Billing, Thomas Sæther, Jan Erik Haugen, David Carlsson, Anders Braut Simonsen, Edna Mosand, Kristoffer Bøhn, Simon Rix, Ann-Kristin Molværsmyr, Ester Stern, Hans Petter Kristoffersen, Jo Arne Sætre, Espen Sundet Nilsen, Carsten Lome, Jenny Helen Stillerud, Eric Francois Roualet, Halvard Hauer, Kjetil Johannessen, Odd Steinar Rigenholt, Jan Erik Berglihn, Will Rook, Rune Zakariassen, Helen Folgerø, Laila Helland Folgerø, Ellen Askum, Magnus Irgens, Hasse Berglund, Eline Johanne Kalvatn, Per-André Torper, Bjørn S. Tanem, Ole Knut Steinset, Julian Bell, Bjørn Lauritzen, John Sandøy, Frode Munkhaugen, Marius von Glahn, Nils Kristian Grønvik, Ken Adelsten Jensen, Frank Alm Haugen, Hilmar Røthing, Morten Halvorsen, Rune Vidal, Axel Røthing, Helge Braathen, Kjell Isaksen, Bård Bredesen, Ann-Margareth Larsen, Tor Egil Høgsås, Anne Kari Norland, Erling Hobøl, Geir Høen, Vidar Rekve, Henning Anker Johansen, Torstein Finnesand, Anders Johansson, Sindre Molværsmyr, Thomas Grønn, Else K. Heinonen Andersen, Jarle Fjørtoft, Petter Osbak, Finn Arnt Gulbrandsen, Erik Røthing, Eli Sørensen, Ketil Knudsen, Christian Steel, Glenn Martin, Geir E. Fugelsø, Eirik Kristoffersen, Marit Bache, Helge Søgnebotten, Tea Turtumøygard, Trond Aspelund, Kirsten Trogstad, Runar Jacobsson, Jonas Langbråten, Anders Thylen, Sverre Lundemo, Tore Nesbakken, Erik Nyhus, Irene Elgtvedt, Egil Ween, Runar Mauritzen, John Martin Mjelde, Daniel Mellegaard Lien, Øyvind Knutsen, Knut Eie, John Stenersen, Elisabeth Josefine Sommer, Inger Helene Hastum, Jostein Bærø Engdal, Jan Hedelund, Ståle Snartland, Trine Brevig, Julie Qiao Hall, Klaus Asbjørn Vikeså, Erik Østlyngen, Ole Skimmeland, Stian Aske, Sebastian Ludvigsen, Arne Thomas Glåmseter, Paul Fekjær