Fuglelivet i urbane Oslo 2018–2019

janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes

Årets tema 2018 i NOF OA var kartlegging av fuglelivet i Oslos urbane strøk. Prosjektet gikk over 2018 og 2019. Dette var mer et dugnadsprosjekt enn en systematisk kartlegging. Alle observasjoner av fugler innenfor det markerte området (klikk for kartutsnitt) publisert på oa.birdlife.no eller artsobservasjoner.no er automatisk med i prosjektet.

Fagrapporten fra prosjektet ligger til nedlasting fra vår arkivside: oa.birdlife.no/8896.

Nøkkellokalitetene (markert med grønn skrift) er beskrevet i brosjyren Et annerledes Oslo – fuglelivet i storbyen, tilgjengelig som PDF: oa.birdlife.no/8905.

Prosjektet er gjennomført med tilskuddsmidler fra Oslo kommune, Bymiljøetaten

En tidligere undersøkelse, Fuglelivet i grøntområder i Oslo by 2003–2007 av prof. Svein Dale, er publisert i Toppdykker'n nr. 2-2018.

Prosjektdata

Periode(r): 2018-10, 2019-10
  • 5 027 funn (oppdatert )
  • 114 arter
  • 139 lokaliteter (hvorav 58 NOF OA-lokaliteter)
  • 131 observatører
Se hele artslisten
Se hele observatørlisten
Antall funn, rapporterte arter i perioden 2018-10, 2019-10
ArtsnavnLiokt 2018okt 2019 total
knoppsvane434992
sangsvane1 1
kortnebbgås41014
grågås153449
kanadagåsSE152035
hvitkinngås434184
brunnakke72835
krikkand102131
stokkand6193154
stjertandVU112435
toppand243559
bergandVU1 1
ærfuglNT373067
svartandNT112
sjøorreVU11920
kvinand335487
siland132841
laksand134
storfugl1 1
smålom336
dvergdykkerVU112
toppdykkerNT203151
havhestEN3 3
havsule1 1
storskarv295382
gråhegre181634
hønsehaukNT61319
spurvehauk112940
musvåk11415
dvergfalk112
vandrefalk443680
vannrikseVU1 1
sivhøneVU203757
sothøneVU334578
tjeld19423
polarsnipe1 1
myrsnipe 11
enkeltbekkasin459
krykkjeEN2 2
hettemåkeVU582886
fiskemåkeNT454691
sildemåke7815
gråmåke88104192
svartbak111930
makrellterneEN1 1
lomviCR7327100
alkeEN21829
alkekonge 77
bydue6460124
skogdue 44
ringdue4173114
tyrkerdueNT141024
hubroEN1 1
kattugle235
grønnspett7512
svartspett51015
flaggspett434790
dvergspett112
trelerkeNT 11
sanglerkeVU235
låvesvale 22
heipiplerke4812
skjærpiplerke112
vintererle41216
linerle257
sidensvans433982
fossekall448
gjerdesmett282856
jernspurv235
rødstrupe234871
rødstjert1 1
svarttrost6989158
gråtrost92135227
måltrost13518
rødvingetrost5878136
duetrost 11
rørsanger1 1
munk5510
gransanger71320
fuglekonge72229
rødtoppfuglekonge 11
stjertmeis131023
blåmeis8582167
kjøttmeis9087177
svartmeis161026
toppmeis516
granmeis8 8
spettmeis6347110
trekryper11819
nøtteskrike182846
skjære96100196
nøttekråke193756
kaie384482
kråke9797194
ravn21315
stærNT303060
gråspurv5764121
pilfink4262104
bokfink91423
bjørkefink223658
grønnfink404888
stillits376097
grønnsisik245579
tornirisk 11
bergiriskNT4 4
gråsisik171229
brunsisik2 2
grankorsnebb 88
konglebit 55
dompap271037
kjernebiter202141
snøspurv1 1
gulspurvNT134
sivspurvNT5510
SE=Svært høy risiko, CR=Kritisk truet , EN=Sterkt truet, NT=Nær truet, VU=Sårbar

Observatørliste

Alle 131 rapporterte observatører for perioden, lenket til deres respektive profiler på artsobservasjoner.no.

Jan Olav Nybo, Lars Petter Marthinsen, Edna Mosand, Simon Rix, Jan Erik Haugen, Stig Johan Kalvatn, Odd Steinar Rigenholt, Runa S. Madsen, David Carlsson, Håkan Billing, Bård Rutgerson, Audun Skrindo, Anders Braut Simonsen, Kristoffer Bøhn, Carsten Lome, Kjetil Johannessen, Thomas Sæther, Ann-Kristin Molværsmyr, Jo Arne Sætre, Hilmar Røthing, Marit Bache, Sveinung Lindaas, Roger Espen, Torill Ask, Conor Cunningham, Jenny Helen Stillerud, Jan Erik Berglihn, Svein Walther Hiis, Anne Kristine Røthing, Jostein Vattøy, Ellen Askum, Svein Gjelle, Petter Osbak, Kim Marthinsen, Brit Eldrid Barstad, Rune Zakariassen, Halvard Hauer, Axel Røthing, Knut Lindh, Erik Røthing, Arne Thomas Glåmseter, Ole Knut Steinset, Bjarne B L Andersen, Anders Thylen, Glenn Martin, Knut Eie, Else K. Heinonen Andersen, Hans Martin Høiby, Rolf Kristoffersen, Kristoffer Weiby, Klaus Asbjørn Vikeså, Ann-Margareth Larsen, Bård Bredesen, Anders Johansson, Jarle Fjørtoft, Rune Vidal, Andreas Gullberg, Eivind Hovin, Frank Alm Haugen, Theo Sansom, Ketil Knudsen, Patrick Mächler, Isabelle Monceyron Roeren, Sverre Lundemo, Ester Stern, Truls Aas, Stephen van der Kiste, Knut Waagan, Sjur Mørk, Eric Francois Roualet, Rune Clausen, Sebastian Ludvigsen, Anita Pedersen, Kåre Arnstein Lye, Ken Adelsten Jensen, Kai Månsson, Nils Valland, Øyvind Fjeldsgård, Kjell Isaksen, Ivar Ruud Eide, Per-André Torper, Didrik Løstegård Kristensen, Runar Mauritzen, Ursula Adamowicz, Åsne Løseth, Jørgen Lønø, John Sandve, Ubon Wangsungnoen, Vidar Rekve, Torstein Finnesand, Geir Otto Holmås, Sindre Molværsmyr, Oddvin Lund, Henning Anker Johansen, Håkon Lasse Leira, Bjørnar Konradsen, Finn Arnt Gulbrandsen, Geir Høen, Anne Kari Norland, Reidar Myhre, Fredrik Georg Gade, Will Rook, Marius Saunders, Bent Hammel, Per-Roald Valvåg, Geir E. Fugelsø, John Sandøy, Kjersti Furset, Morten Bergan, Ola Vestre, Lars S. Torgersen, Finn O. Mosti, Knut-Jørgen Moen, Knut Ellertsen, Jørn H Moen, Ole Bjørn Braathen, Olav Inge Fossbakken, Bjørn Lauritzen, Cecilie Helen Hansen, Mariken Homleid, Ole Vignes, Per Ole Syvertsen (1958-2020), Kristin Vigander, Anne Kari Rom, Anders Bjordal, Jane Aasgaard, Per Morten Selle, Georgos Gyftopoulos, Herman Farbrot, Jon Helle, Rune Schürmann