Fuglelivet i urbane Oslo 2018–2019

janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes

Årets tema 2018 i NOF OA var kartlegging av fuglelivet i Oslos urbane strøk. Prosjektet gikk over 2018 og 2019. Dette var mer et dugnadsprosjekt enn en systematisk kartlegging. Alle observasjoner av fugler innenfor det markerte området (klikk for kartutsnitt) publisert på oa.birdlife.no eller artsobservasjoner.no er automatisk med i prosjektet.

Fagrapporten fra prosjektet ligger til nedlasting fra vår arkivside: oa.birdlife.no/8896.

Nøkkellokalitetene (markert med grønn skrift) er beskrevet i brosjyren Et annerledes Oslo – fuglelivet i storbyen, tilgjengelig som PDF: oa.birdlife.no/8905.

Prosjektet er gjennomført med tilskuddsmidler fra Oslo kommune, Bymiljøetaten

En tidligere undersøkelse, Fuglelivet i grøntområder i Oslo by 2003–2007 av prof. Svein Dale, er publisert i Toppdykker'n nr. 2-2018.

Prosjektdata

Periode(r): 2018-11, 2019-11
  • 4 152 funn (oppdatert )
  • 94 arter
  • 143 lokaliteter (hvorav 57 NOF OA-lokaliteter)
  • 110 observatører
Se hele artslisten
Se hele observatørlisten
Antall funn, rapporterte arter i perioden 2018-11, 2019-11
ArtsnavnLinov 2018nov 2019 total
knoppsvane473481
sangsvane358
kortnebbgås29 29
grågås311142
kanadagåsSE28836
hvitkinngås311041
brunnakke71219
krikkand20525
stokkand8363146
stjertandVU261440
toppand371249
bergandVU1 1
ærfuglNT282452
havelleNT729
svartandNT51015
sjøorreVU5712
kvinand503989
lappfiskandVU1 1
siland71825
laksand 44
smålom2 2
storlom 11
toppdykkerNT31637
gråstrupedykker 22
storskarv522678
gråhegre311445
hønsehaukNT31821
spurvehauk212647
musvåk 22
vandrefalk263359
sivhøneVU21122
sothøneVU391554
tjeld 11
fjæreplytt 22
dvergmåkeVU1 1
hettemåkeVU11617
fiskemåkeNT39746
sildemåke 44
gråmåke170106276
svartbak122133
lomviCR203353
alkeEN122133
alkekonge 44
bydue7845123
ringdue11920
tyrkerdueNT121325
spurveugle1 1
kattugle 22
grønnspett4 4
svartspett459
flaggspett452873
dvergspett 11
sanglerkeVU1 1
vintererle235
sidensvans47109156
fossekall729
gjerdesmett402868
rødstrupe292857
svarttrost8091171
gråtrost43113156
rødvingetrost91322
munk 22
gransanger718
fuglekonge81119
stjertmeis13316
blåmeis7761138
kjøttmeis8054134
svartmeis13518
toppmeis 11
spettmeis613192
trekryper9514
nøtteskrike10515
skjære13780217
nøttekråke123
kaie242953
kråke13998237
ravn415
stærNT 11
gråspurv374178
pilfink242852
bokfink639
bjørkefink 1111
grønnfink4668114
stillits344983
grønnsisik176481
gråsisik231639
brunsisik3 3
båndkorsnebb 11
grankorsnebb 77
konglebit 114114
dompap452671
kjernebiter212041
gulspurvNT347
sivspurvNT1 1
SE=Svært høy risiko, CR=Kritisk truet , EN=Sterkt truet, NT=Nær truet, VU=Sårbar

Observatørliste

Alle 110 rapporterte observatører for perioden, lenket til deres respektive profiler på artsobservasjoner.no.

Jan Olav Nybo, Lars Petter Marthinsen, Bård Rutgerson, Simon Rix, Jan Erik Haugen, Runa S. Madsen, Stig Johan Kalvatn, Anders Braut Simonsen, Edna Mosand, Odd Steinar Rigenholt, Kristoffer Bøhn, David Carlsson, Jo Arne Sætre, Marit Bache, Thomas Sæther, Kjetil Johannessen, Carsten Lome, Petter Osbak, Ann-Kristin Molværsmyr, Eric Francois Roualet, Else K. Heinonen Andersen, Jenny Helen Stillerud, Kåre Arnstein Lye, John Sandøy, Anne Kari Norland, Rune Zakariassen, Glenn Martin, John Sandve, Ken Adelsten Jensen, Eli Sørensen, Knut Lindh, Halvard Hauer, Ellen Askum, Trond Aspelund, Kirsten Trogstad, Åsne Løseth, Per-André Torper, Eli Gates, John Apeland, Geir Anderssen, Sverre Lundemo, Thomas Grønn, Trond Øigarden, Jarle Fjørtoft, Per Kristensen, Rune Clausen, Klaus Asbjørn Vikeså, Eivind Hovin, Kjell Isaksen, Morten Halvorsen, Anders Johansson, Sveinung Lindaas, Will Rook, Finn Arnt Gulbrandsen, Sebastian Ludvigsen, Jan Erik Berglihn, Audun Skrindo, Bjørn Einar Sakseid, Axel Røthing, Bård Bredesen, Per Thylén, Arne Thomas Glåmseter, Asbjørn Strand, Andreas Gullberg, Geir Høen, Bent Hammel, Knut Waagan, Kjell-Roger Engh, Anders Thylen, Frank Alm Haugen, Torborg Berge, Bjørg Støen, Roar Lysen, Øyvind Knutsen, Øyvind Fjeldsgård, Erik Røthing, Rune Nilsson, Ole Skimmeland, Folke Gravklev, Anita Rude, Jarand Homleid Haugen, Rune Schürmann, Mariken Homleid, Christian Steel, Daniel Skoog, Geir Sverre Andersen, Geir Fjørtoft Karlsen, Bård Karlsen, Øystein Røsok, Michael Hundeide, Anders Kvalvåg Wollan, Yvonne Thoresen, Tosten Tøfte, Joakim Flathagen, Anne Kari Rom, Øyvind Hagen, Finn O. Mosti, Øivind Egeland, Siri Ann Thomson, Torstein Finnesand, Espen Helgesen, Frode Falkenberg, Morten Günther, Sindre Molværsmyr, Reidar Myhre, Arvid Pedersen, Rune Vidal, Terje Pettersen, Kjersti Furset, Øystein Mortensen