Fuglelivet i urbane Oslo 2018–2019

janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes

Årets tema 2018 i NOF OA var kartlegging av fuglelivet i Oslos urbane strøk. Prosjektet gikk over 2018 og 2019. Dette var mer et dugnadsprosjekt enn en systematisk kartlegging. Alle observasjoner av fugler innenfor det markerte området (klikk for kartutsnitt) publisert på oa.birdlife.no eller artsobservasjoner.no er automatisk med i prosjektet.

Fagrapporten fra prosjektet ligger til nedlasting fra vår arkivside: oa.birdlife.no/8896.

Nøkkellokalitetene (markert med grønn skrift) er beskrevet i brosjyren Et annerledes Oslo – fuglelivet i storbyen, tilgjengelig som PDF: oa.birdlife.no/8905.

Prosjektet er gjennomført med tilskuddsmidler fra Oslo kommune, Bymiljøetaten

En tidligere undersøkelse, Fuglelivet i grøntområder i Oslo by 2003–2007 av prof. Svein Dale, er publisert i Toppdykker'n nr. 2-2018.

Prosjektdata

Periode(r): 2018-12, 2019-12
  • 4 513 funn (oppdatert )
  • 82 arter
  • 189 lokaliteter (hvorav 61 NOF OA-lokaliteter)
  • 125 observatører
Se hele artslisten
Se hele observatørlisten
Antall funn, rapporterte arter i perioden 2018-12, 2019-12
ArtsnavnLides 2018des 2019 total
knoppsvane354378
kortnebbgås6 6
grågås272754
kanadagåsSE24428
brunnakke134
krikkand1 1
stokkand6667133
stjertandVU 33
toppand252045
bergandVU 11
ærfuglNT142135
havelleNT 11
svartandNT3912
sjøorreVU101525
kvinand265278
siland131124
storskarv353570
gråhegre151126
havørn1 1
hønsehaukNT151833
spurvehauk162440
musvåk2 2
vandrefalk413071
sothøneVU222446
fjæreplytt 1111
hettemåkeVU16723
fiskemåkeNT121123
sildemåke1 1
gråmåke130110240
svartbak362763
lomviCR162844
alkeEN91524
bydue6448112
ringdue142741
tyrkerdueNT171027
kattugle314
grønnspett112
svartspett459
flaggspett5843101
dvergspett2 2
vintererle235
sidensvans26117143
fossekall336
gjerdesmett251742
rødstrupe204161
svarttrost130132262
gråtrost56142198
munk 33
gransanger1 1
fuglekonge4711
stjertmeis16622
blåmeis110103213
kjøttmeis10893201
svartmeis301242
toppmeis2 2
granmeis4 4
spettmeis6745112
trekryper7916
nøtteskrike10515
skjære145103248
nøttekråke 22
kaie363571
kråke130106236
ravn819
stærNT 77
gråspurv5464118
pilfink474592
bokfink151631
bjørkefink 3737
grønnfink6998167
stillits294574
grønnsisik4122126
gråsisik173552
brunsisik1 1
polarsisik1 1
båndkorsnebb 22
grankorsnebb 33
furukorsnebb1 1
konglebit 101101
dompap7663139
kjernebiter195271
gulspurvNT61521
SE=Svært høy risiko, CR=Kritisk truet , EN=Sterkt truet, NT=Nær truet, VU=Sårbar

Observatørliste

Alle 125 rapporterte observatører for perioden, lenket til deres respektive profiler på artsobservasjoner.no.

Jan Olav Nybo, Bård Rutgerson, Simon Rix, Anders Braut Simonsen, Lars Petter Marthinsen, Edna Mosand, Jan Erik Haugen, Stig Johan Kalvatn, Runa S. Madsen, David Carlsson, Petter Osbak, Kristoffer Bøhn, Julian Bell, Odd Steinar Rigenholt, Thomas Sæther, Ann-Kristin Molværsmyr, Øystein Folden, Tore Nesbakken, Rune Zakariassen, Carsten Lome, Kjetil Johannessen, Jo Arne Sætre, Halvard Hauer, John Sandøy, Glenn Martin, Martin Fauskanger Andersen, Jan Erik Berglihn, Sveinung Lindaas, Ann-Margareth Larsen, Knut Eie, Anne-Marie Austad, Else K. Heinonen Andersen, Martin Austad, Sverre Lundemo, Per-André Torper, Jan Helge Kjøstvedt, Eric Francois Roualet, Mariken Homleid, Bjørn S. Tanem, Rune Clausen, Marit Bache, Tormod Andersen, Ken Adelsten Jensen, Turid Åsenden, Jarle Fjørtoft, Sebastian Ludvigsen, Kjell Isaksen, Jannicke Kjøstvedt, Ketil Knudsen, Berit Nyrud, Ståle Snartland, Karl R. Hetland, Audun Skrindo, Ottar Magne Osaland, Geir Høen, Anne Kari Norland, Bård Bredesen, Tor Skjetne, Anders Thylen, Finn Arnt Gulbrandsen, Håkon Lasse Leira, Sindre Molværsmyr, Ole Knut Steinset, Margaret M Eggen, Ole Vignes, Jenny Helen Stillerud, Jostein Myre, Klaus Asbjørn Vikeså, Truls Aas, Espen Sundet Nilsen, John Apeland, Tomas Aarvak, Andreas Gullberg, Bjørn Lauritzen, Morten Tjemsland, Frank Alm Haugen, Richard Gjersøe, Erling Hobøl, Per Thoresen, Asbjørn Strand, Bent Hammel, Egil Ween, Morten Helberg, Ellen Askum, Odd Hjorth -Sørensen, Trond Øigarden, Knut Waagan, Per Morten Selle, Anne Kari Rom, Jerry Skogbeck, Morten Halvorsen, Trine Brevig, Åsne Løseth, Axel Røthing, Asgeir Askeland, Per Ole Syvertsen (1958-2020), Kyösti Lempa, Knut Lindh, Olle Holst, Will Rook, Eivind Hovin, Kåre Arnstein Lye, Inger Helene Hastum, Geoffrey Acklam, Rolf Jørgen Kullerud, Thomas Grønn, Bjørn Einar Sakseid, Tor Kvammen, Runar Mauritzen, Jostein Bærø Engdal, Endre Harvold Kvangraven, Pål Gisle, Jon Helle, Michael Hundeide, Oddvin Lund, Laila Fure, Anders Johansson, Eli Bondlid, Stephan Koll, Kent Gusdal, Rebecca Benedicte Solhaug, Per Jan Hagevik, Erik Røthing, Håkan Billing, Tore Reinsborg