Fuglelivet i urbane Oslo 2018–2019

janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes

Årets tema 2018 i NOF OA var kartlegging av fuglelivet i Oslos urbane strøk. Prosjektet gikk over 2018 og 2019. Dette var mer et dugnadsprosjekt enn en systematisk kartlegging. Alle observasjoner av fugler innenfor det markerte området (klikk for kartutsnitt) publisert på oa.birdlife.no eller artsobservasjoner.no er automatisk med i prosjektet.

Fagrapporten fra prosjektet ligger til nedlasting fra vår arkivside: oa.birdlife.no/8896.

Nøkkellokalitetene (markert med grønn skrift) er beskrevet i brosjyren Et annerledes Oslo – fuglelivet i storbyen, tilgjengelig som PDF: oa.birdlife.no/8905.

Prosjektet er gjennomført med tilskuddsmidler fra Oslo kommune, Bymiljøetaten

En tidligere undersøkelse, Fuglelivet i grøntområder i Oslo by 2003–2007 av prof. Svein Dale, er publisert i Toppdykker'n nr. 2-2018.

Prosjektdata

Periode(r): 2018-12, 2019-12
  • 4 513 funn (oppdatert )
  • 82 arter
  • 189 lokaliteter (hvorav 61 NOF OA-lokaliteter)
  • 125 observatører
Se hele artslisten
Se hele observatørlisten
Antall funn, rapporterte arter i perioden 2018-12, 2019-12
ArtsnavnLides 2018des 2019 total
knoppsvane354378
kortnebbgås6 6
grågås272754
kanadagåsSE24428
brunnakke134
krikkand1 1
stokkand6667133
stjertandVU 33
toppand252045
bergandVU 11
ærfuglNT142135
havelleNT 11
svartandNT3912
sjøorreVU101525
kvinand265278
siland131124
storskarv353570
gråhegre151126
havørn1 1
hønsehaukNT151833
spurvehauk162440
musvåk2 2
vandrefalk413071
sothøneVU222446
fjæreplytt 1111
hettemåkeVU16723
fiskemåkeNT121123
sildemåke1 1
gråmåke130110240
svartbak362763
lomviCR162844
alkeEN91524
bydue6448112
ringdue142741
tyrkerdueNT171027
kattugle314
grønnspett112
svartspett459
flaggspett5843101
dvergspett2 2
vintererle235
sidensvans26117143
fossekall336
gjerdesmett251742
rødstrupe204161
svarttrost130132262
gråtrost56142198
munk 33
gransanger1 1
fuglekonge4711
stjertmeis16622
blåmeis110103213
kjøttmeis10893201
svartmeis301242
toppmeis2 2
granmeis4 4
spettmeis6745112
trekryper7916
nøtteskrike10515
skjære145103248
nøttekråke 22
kaie363571
kråke130106236
ravn819
stærNT 77
gråspurv5464118
pilfink474592
bokfink151631
bjørkefink 3737
grønnfink6998167
stillits294574
grønnsisik4122126
gråsisik173552
brunsisik1 1
polarsisik1 1
båndkorsnebb 22
grankorsnebb 33
furukorsnebb1 1
konglebit 101101
dompap7663139
kjernebiter195271
gulspurvNT61521
SE=Svært høy risiko, CR=Kritisk truet , EN=Sterkt truet, NT=Nær truet, VU=Sårbar

Observatørliste

Alle 125 rapporterte observatører for perioden, lenket til deres respektive profiler på artsobservasjoner.no.

Jan Olav Nybo, Bård Rutgerson, Simon Rix, Anders Braut Simonsen, Lars Petter Marthinsen, Edna Mosand, Jan Erik Haugen, Stig Johan Kalvatn, Runa S. Madsen, David Carlsson, Kristoffer Bøhn, Petter Osbak, Julian Bell, Odd Steinar Rigenholt, Thomas Sæther, Ann-Kristin Molværsmyr, Øystein Folden, Tore Nesbakken, Rune Zakariassen, Kjetil Johannessen, Carsten Lome, Halvard Hauer, Jo Arne Sætre, John Sandøy, Glenn Martin, Martin Fauskanger Andersen, Sveinung Lindaas, Jan Erik Berglihn, Ann-Margareth Larsen, Knut Eie, Martin Austad, Anne-Marie Austad, Else K. Heinonen Andersen, Sverre Lundemo, Per-André Torper, Jan Helge Kjøstvedt, Eric Francois Roualet, Mariken Homleid, Bjørn S. Tanem, Rune Clausen, Marit Bache, Ken Adelsten Jensen, Turid Åsenden, Tormod Andersen, Sebastian Ludvigsen, Jarle Fjørtoft, Kjell Isaksen, Jannicke Kjøstvedt, Ketil Knudsen, Berit Nyrud, Karl R. Hetland, Ståle Snartland, Audun Skrindo, Ottar Magne Osaland, Geir Høen, Håkon Lasse Leira, Anders Thylen, Anne Kari Norland, Bård Bredesen, Finn Arnt Gulbrandsen, Tor Skjetne, Sindre Molværsmyr, Margaret M Eggen, Ole Knut Steinset, Jostein Myre, Ole Vignes, Jenny Helen Stillerud, Klaus Asbjørn Vikeså, Truls Aas, John Apeland, Espen Sundet Nilsen, Erling Hobøl, Richard Gjersøe, Frank Alm Haugen, Andreas Gullberg, Tomas Aarvak, Morten Tjemsland, Bjørn Lauritzen, Asbjørn Strand, Morten Helberg, Per Thoresen, Bent Hammel, Egil Ween, Ellen Askum, Anne Kari Rom, Jerry Skogbeck, Morten Halvorsen, Per Morten Selle, Knut Waagan, Odd Hjorth -Sørensen, Trond Øigarden, Trine Brevig, Kyösti Lempa, Knut Lindh, Åsne Løseth, Per Ole Syvertsen (1958-2020), Asgeir Askeland, Axel Røthing, Olle Holst, Eivind Hovin, Will Rook, Kåre Arnstein Lye, Inger Helene Hastum, Rolf Jørgen Kullerud, Runar Mauritzen, Jon Helle, Thomas Grønn, Pål Gisle, Bjørn Einar Sakseid, Tore Reinsborg, Endre Harvold Kvangraven, Jostein Bærø Engdal, Tor Kvammen, Geoffrey Acklam, Oddvin Lund, Per Jan Hagevik, Rebecca Benedicte Solhaug, Kent Gusdal, Stephan Koll, Erik Røthing, Michael Hundeide, Anders Johansson, Eli Bondlid, Håkan Billing, Laila Fure