Nyttårsrally 2022

ØstfoldOslo og AkershusBuskerud

Morten Olsen fra Østfold ble trukket som vinner av nyttårsrallyet. Han rapporterte 45 arter fra 29 lokaliteter. Blant artene finner vi mandarinand, dvergdykker og musvåk. Morten får tilsendt et gavekort på 1000 kroner fra Natur og Fritid.

En annen Morten, Morten Nilsen, hadde flest arter i Østfold, hvor antallet endte på 66. Han hadde også dvergdykker og musvåk, i tillegg til tårnfalk. Flest arter i Oslo og Akershus hadde Edna Mosand, kun én art færre enn i Østfold, altså 65 arter. Her kan vi nevne fjæreplytt, dvergdykker og konglebit. Vinneren i Buskerud ble Steinar Stueflotten, med 40 arter. Også her var dvergdykker blant godbitene, samt samt fossekall og kjernebiter. De tre regionsvinnerne får hver tilsendt et krus med årets fugl, rødstilk, fra Natur og Fritid.

Prosjektdata

Nyttårsrally 2022
  • Tidsrom: 01.01. 00:00–2.1. 23:59
  • Rapporteringsfrist: 10.01. 23:59
  • 3973 funn (oppdatert )
  • 113 arter
  • 3 områder
  • 193 observatører
Se hele artslisten
Se hele observatørlisten
Antall funn, rapporterte arter
ArtsnavnLiØstfoldOslo og AkershusBuskerud total
kanadagåsSE 1 1
hvitkinngås 15 15
grågås 15 15
knoppsvane19551387
sangsvane16111643
mandarinandNK12  12
brunnakke21 3
stokkand3712024181
stjertandVU9  9
krikkand39214
toppand11221346
bergandEN5  5
ærfuglVU1322 35
sjøorreVU418 22
svartandVU54 9
havelleNT11 2
kvinand337318124
lappfiskandVU 1 1
laksand14101236
siland1333 46
orrfugl  22
lirype  11
fasanLO4  4
bydueNR1849976
ringdue711 18
tyrkerdueNT78116
vannrikseVU411 15
sivhøneVU101 11
sothøneVU1125642
dvergdykkerEN1330447
toppdykker4 15
horndykkerVU 1 1
storspoveEN1  1
myrsnipe 1 1
fjæreplytt110 11
hettemåkeCR17 8
fiskemåkeVU318122
svartbak1638458
gråmåkeVU259411130
lomviCR419 23
alkeVU211 13
smålom14 5
storskarvNT1842666
toppskarv31 4
gråhegre832141
spurvehauk521329
hønsehaukVU410317
havørn4  4
fjellvåk1  1
musvåk282 30
spurveugle 1 1
kattugle45 9
isfugl313117
tretåspettNT 1 1
dvergspett21 3
flaggspett21461683
svartspett3418
grønnspett55111
gråspett 112
tårnfalk52 7
dvergfalk1  1
vandrefalk14 5
lavskrike  11
nøtteskrike10221143
skjære3110132164
nøttekråke 1 1
kaie3047683
kråke399320152
ravn1110829
sidensvans20281462
svartmeis9271046
toppmeis76114
løvmeis67215
granmeisVU6141737
blåmeis399924162
kjøttmeis3710030167
skjeggmeisEN5  5
stjertmeis110112
fuglekonge1015227
gjerdesmett2530156
spettmeis256815108
trekryper513422
stærNT152 17
svarttrost45964145
gråtrost357720132
rødvingetrost5  5
duetrost 3 3
rødstrupe2235360
svartrødstjertEN1  1
fossekall6151031
gråspurvNT13541077
pilfink238011114
skjærpiplerke44 8
bokfink137121
bjørkefink277214113
kjernebiter219425
konglebitNT1629
dompap5441968
grønnfinkVU216921111
bergirisk11 2
gråsisik58417
brunsisik 1 1
grankorsnebb1113
stillits1747367
grønnsisik3146481
snøspurv1  1
gulspurvVU23431379
sivspurv1  1
SE=Svært høy risiko, CR=Kritisk truet , EN=Sterkt truet, LO=Lav risiko, NK=Ingen kjent risiko, NR=Ikke vurdert, NT=Nær truet, VU=Sårbar

Observatører

Klikk på observatørene for å se deres funn.
Sortering:
30 eller fler arter:

43 observatører


Færre enn 30 arter:
Jostein Myre; Per Grandalen; Steinar Dahlstrøm; Thomas Grønn; Sjur Mørk; John Stenersen; Jens Erik Nygård; Ellen Askum; Bent Hammel; Vidar Øverbye; Siw Hagstrøm; Jostein Vattøy; Melissa Alme; Thore Olsen; Håkan Billing; Morten Halvorsen; Jo Arne Sætre; Geir Anderssen; Øivind Lågbu; Tore Vang; Lars Dolmen; Kristoffer Bøhn; Stein Edward James Grønning; Håkon Sverke Vindenes; Torill Ask; Jorunn Villand; Lars Petter Marthinsen; Rune Christensen; Knut Lindh; Eivind Hovin; Tor Skjetne; Eli Gates; Geir Mathiesen; Andrew Barski; Carsten Lome; Jerry Skogbeck; Terje Pettersen; Kjetil Hauger; Bjørnar Konradsen; Bente Wallander; Jon Ludvig Hals; Eric Francois Roualet; Jan Olav Nybo; Stig Tore Lunde; Anders Thylen; Liv Anne Ugland; Rolf Odin Stokke Tellesbø; Sveinung Lindaas; Jørn Lønner; Rune Botnermyr; Knut Andre Tronsen; Trond Holmen; Rune Wiggen; Terje Skibakk; Jan Erik Røer; Kai Hermansen; Halvard Hauer; Inger Marie Eriksen; Per Morten Groth; Torgrim Breiehagen; Per-Arne Johansen; Ketil Sand; Lasse Patrick Simensen; Rolf E. Andersen; Gjermund Graver; Per Stensland; Rune Zakariassen; Hege Kvarstein Gauteplass; Geir Otto Holmås; Camilla Slettmo; Wendy Slettemoen; Arild Gauteplass; Ole Schei Hansen; Kristoffer Weiby; Yvonne Roualet Thoresen; Pål Gisle; Jo Bergene; Sigurd Iversen; Hans Petter Rømme; Gunn Vassfarmoen; Vegard Bunes; Morten Bergan; Per-André Torper; Morten Viker; Agnete Sporild Olsen; Andreas Hessvik-Trøite; Ole Herman Winnem; Turid Brox Nilsen; Rune Vidal; Hans Petter Kristoffersen; Unni Almås Omland; Thomas Nielsen; Torger Hjalmar Ugstad; Geir E. Fugelsø; Stig Johan Kalvatn; Arild Hjelm Hansen; Leonard Pak Bunes; Knut Erik Vedahl; Henning Anker Johansen; Jan Gylder; Aleksander Solberg; Anders Melland; Tobias Gjerde; Stein Andersen; Pål Aas; Morten Jagdum; Wenche Helene H. Nygård; Knut Arne Nygård; Tom Jansson; Truls Aas; Kjetil Johannessen; Bent Fjeldheim; Tommy Heede; Anne Stine Zakariassen; Eli Bondlid; Oscar Østvold; Ole Knut Steinset; Simon Rye; Bård Kyrkjedelen; Kim Daniel Hansen; Trude Athammer Sandvik; Per-Kristian Ek; Merete Wiken Dees; Geir Hermansen; Trond Bølstad; Mathis Haraldsen; Lars Kåre Marcussen; Eilif Gundersen; Lasse Rasmussen; Håkon Brandt Fjeld; Rein Midteng; Tor Bråten; Sebastian Ludvigsen; Patric Gullström; Lars Erik Johannessen; Sven Johansen; Richard Hals Gylseth; Maren Kongelstad; Magnhild Finset Fjeldheim; Thomas Sæther; Ann-Kristin Molværsmyr; Bård Engelstad; Frode Munkhaugen; Endre Nygaard; Roar Frølandshagen; Per-Willy Færgestad; Bjørn Einar Sakseid; Håkå Furuseth; Åse Haugen; Gunnhild Marthinsen

150 observatører