Smittevern­regler

For at vi skal kunne avholde sikre og trygge arrangementer ber vi deg om å følge de generelle smittevern­rådene som er gjeldende i Norge.

Følgende regler gjelder for alle arrangementer i regi av Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus (NOF OA).

Felles for alle arrangementer (kurs, møter og turer)

Samkjøring

Samkjøring på arrangementer med privatbiler er på grensen av det vi tillater. Her har alle i bilen ansvar. Hvis samkjøring er nødvendig, skal det skje etter disse reglene:

Styret i NOF OA