Årets tema

2023: Fiskesnører og -kroker

Styret i BirdLife OA har vedtatt at temaet for 2023 skal være kart­legging av mengden fiske­snører og -kroker i naturen i Oslo og Akershus.
Til prosjektet >>

2022: Kraftledninger i fuglesensitive områder

Styret i BirdLife OA vedtok at temaet for 2022 skulle være kart­legging av kraft­ledninger i fugle­sensitive områder. Større fugler kan rammes av elektro­kusjon (død på grunn av elektrisk støt), og mange vann­fugler har et syns­felt som gjør det vanskelig å oppdage kraft­ledningene.
Til prosjektet >>