Årets tema 2022

Styret i BirdLife OA har vedtatt at temaet for 2022 skal være kart­legging av kraft­ledninger i fugle­sensitive områder. Større fugler kan rammes av elektro­kusjon (død på grunn av elektrisk støt), og mange vann­fugler har et syns­felt som gjør det vanskelig å oppdage kraft­ledningene. Les mer >>

Innmeldte kraftledningerStormyraØstensjøvannetHesteløkka

Kart: Visualiseringen av kablene er hentet fra Kartverket, og er farge­kodet i henhold til høyde. Zoom inn for å se dem i kartet. Røde rammer markerer inn­meldte kraft­linjer i vårt prosjekt.

Meld inn kraftledning

Du må være innlogget før du kan begynne å registrere. Logg inn her >>.

Zoom inn helt til den problematiske strekningen av kraft­linjen fyller kart­utsnittet. Beskriv lokalitets­navn/steds­navn/strekning og eventuelt andre merknader.

Bilder: 0