Årets tema 2022

Styret i BirdLife OA har vedtatt at temaet for 2022 skal være kart­legging av kraft­ledninger i fugle­sensitive områder. Større fugler kan rammes av elektro­kusjon (død på grunn av elektrisk støt), og mange vann­fugler har et syns­felt som gjør det vanskelig å oppdage kraft­ledningene. Les mer >>

Innmeldte kraftledningerHorgenområdetVorma ved VågstadGlomma ovenfor RånåsfossGlomma RånåsfossRisa ved DalMerkja Svellet områdetLeira ved TuenGlomma ovenfor BingsfossenGlomma nedenfor SørumsandGlomma ovenfor FetsundGlomma nord for ÅrnesFunnefossVorma ved NordbyholmenVorma ved HolsholmenVorma ved SvanfossenVorma ved IleoddenVorma nedenfor SundetVorma sør for MinnesundGlomma ved YnshagenStormyraØstensjøvannetHesteløkka

Kart: Visualiseringen av kablene er hentet fra Kartverket, og er farge­kodet i henhold til høyde. Zoom inn for å se dem i kartet. Røde rammer markerer inn­meldte kraft­linjer i vårt prosjekt.

Meld inn kraftledning

Du må være innlogget før du kan begynne å registrere. Logg inn her >>.

Zoom inn helt til den problematiske strekningen av kraft­linjen fyller kart­utsnittet. Beskriv lokalitets­navn/steds­navn/strekning og eventuelt andre merknader.

Bilder: 0