Fuglelivet i urbane Oslo 2018–2019

janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes

Årets tema 2018 i NOF OA var kartlegging av fuglelivet i Oslos urbane strøk. Prosjektet gikk over 2018 og 2019. Dette var mer et dugnadsprosjekt enn en systematisk kartlegging. Alle observasjoner av fugler innenfor det markerte området (klikk for kartutsnitt) publisert på oa.birdlife.no eller artsobservasjoner.no er automatisk med i prosjektet.

Fagrapporten fra prosjektet ligger til nedlasting fra vår arkivside: oa.birdlife.no/8896.

Nøkkellokalitetene (markert med grønn skrift) er beskrevet i brosjyren Et annerledes Oslo – fuglelivet i storbyen, tilgjengelig som PDF: oa.birdlife.no/8905.

Prosjektet er gjennomført med tilskuddsmidler fra Oslo kommune, Bymiljøetaten

En tidligere undersøkelse, Fuglelivet i grøntområder i Oslo by 2003–2007 av prof. Svein Dale, er publisert i Toppdykker'n nr. 2-2018.

Prosjektdata

Periode(r): 2018-02, 2019-02
  • 5 229 funn (oppdatert )
  • 85 arter
  • 146 lokaliteter (hvorav 53 NOF OA-lokaliteter)
  • 146 observatører
Se hele artslisten
Se hele observatørlisten
Antall funn, rapporterte arter i perioden 2018-02, 2019-02
ArtsnavnLifeb 2018feb 2019 total
knoppsvane424789
sangsvane 55
grågås223860
kanadagåsSE262450
gravand 33
brunnakke1 1
stokkand7596171
toppand103747
ærfuglNT94150
svartandNT62026
sjøorreVU51116
kvinand274976
siland121527
laksand4 4
dvergdykkerVU 11
toppdykkerNT1 1
storskarv233457
gråhegre15621
hønsehaukNT131124
spurvehauk333871
musvåk 11
kongeørn 11
vandrefalk174966
sothøneVU262046
tjeld 2929
fjæreplytt 3636
krykkjeEN 22
hettemåkeVU143549
fiskemåkeNT242448
sildemåke 11
gråmåke141137278
svartbak222446
lomviCR71017
alkeEN268
bydue8466150
skogdue 1717
ringdue5281133
tyrkerdueNT283058
haukugle 66
kattugle 33
perleugle1 1
grønnspett156
svartspett2 2
flaggspett8648134
sanglerkeVU 44
sidensvans71320
fossekall91221
gjerdesmett181331
rødstrupe403676
svarttrost127110237
gråtrost306090
rødvingetrost1 1
fuglekonge9615
stjertmeis151732
blåmeis181133314
kjøttmeis201137338
svartmeis382765
toppmeis1 1
løvmeis 11
granmeis213
spettmeis7858136
trekryper131326
nøtteskrike71017
skjære165150315
nøttekråke11 11
kaie294776
kråke163162325
ravn347
stærNT 33
gråspurv10376179
pilfink5852110
bokfink18725
bjørkefink11 11
grønnfink117114231
stillits524799
grønnsisik243054
gråsisik9422116
brunsisik5 5
polarsisik4610
grankorsnebb10111
furukorsnebb2 2
dompap9170161
kjernebiter382765
snøspurv 33
gulspurvNT202444
SE=Svært høy risiko, CR=Kritisk truet , EN=Sterkt truet, NT=Nær truet, VU=Sårbar

Observatørliste

Alle 146 rapporterte observatører for perioden, lenket til deres respektive profiler på artsobservasjoner.no.

Bård Rutgerson, Jan Olav Nybo, Lars Petter Marthinsen, Simon Rix, Edna Mosand, Håkan Billing, Jan Erik Haugen, Kristoffer Bøhn, Stig Johan Kalvatn, Odd Steinar Rigenholt, Runa S. Madsen, Anders Braut Simonsen, Truls Aas, David Carlsson, Halvard Hauer, Jo Arne Sætre, Rune Zakariassen, Kjetil Johannessen, Axel Røthing, Erik Røthing, Jenny Helen Stillerud, Hilmar Røthing, Bård Bredesen, John Sandøy, Petter Osbak, Per-André Torper, Torill Ask, Finn Arnt Gulbrandsen, Marit Bache, Ole Knut Steinset, Ole Vignes, Helene Lind Jensen, Anne Kari Norland, Bent Hammel, Åsne Løseth, Julian Bell, Kim Marthinsen, Carsten Lome, Ken Adelsten Jensen, Knut Eie, Andreas Gullberg, Anders Thylen, Terje Skibakk, Knut-Jørgen Moen, Erling Hobøl, Anne Målfarid Persson, Niels Snedstrup, Kjell Isaksen, Martin Fauskanger Andersen, Rune Clausen, Mathilde Thue, Odd Audun Granaas, Ellen Askum, Ann Torill Halvorsen, Jostein Bærø Engdal, Tosten Tøfte, Per Holmen, Bjørn Lauritzen, Geir Otto Holmås, Runar Mauritzen, Lars S. Torgersen, Hans Petter Rømme, Ragna Kronstad, Thomas Nielsen, Ann-Margareth Larsen, Jan Erik Berglihn, Håkon Lasse Leira, Frank Alm Haugen, Geir Anderssen, Ole-Per Marthinsen, Henning Anker Johansen, Silje Mosgren, Trine Brevig, Kåre Arnstein Lye, Hanne Refsem, Pascale Baudonnel, Sirin Otterlei, Geir Drange, Hans Martin Høiby, Will Rook, Øystein Folden, Knut Lindh, Klaus Asbjørn Vikeså, Mattias Andersson, Even W. Hanssen, Olav Råd, Christian Steel, Jonas Cleve, Ketil Knudsen, Thomas Sæther, Rune Christensen, Ole Skimmeland, Vegard Bunes, Anuschka Polder, Eric Francois Roualet, Jørgen Lønø, Ole Rødland, Marit Hoff, Odd Rygh, Arne Thomas Glåmseter, Tobias Gjerde, Jostein Myre, Glenn Martin, Sindre Molværsmyr, Trond Øigarden, Trond Aspelund, Runa Bergby, Kirsten Trogstad, Per Thoresen, Gunnar Stenhaug, Knut Waagan, Ann-Kristin Molværsmyr, Kari Rigstad, Torstein Finnesand, Jerry Skogbeck, Thomas Grønn, Audun Skrindo, Eli Moen, Inger Helene Hastum, Eivind Hovin, Geir E. Fugelsø, Eli Bondlid, Mariken Homleid, Øyvind Hagen, Bjørn Olav Tveit, Ståle Snartland, Geoffrey Acklam, Magny Eggestad, Bjørn Einar Sakseid, Øyvind Hundere, Håkon Borgenvik, Eline Johanne Kalvatn, Jonas Langbråten, Geir Svaba Birkeland, Per Stensland, Christoffer Aam Ingvaldsen, Bjørn Aksel Bjerke, Ola Ødegård, Jon Helle, Heidrun Ullerud, Sebastian Ludvigsen, Mariella Nora Isabella Filberg Memo, Eva Lieungh Eriksen, Inger Kristine Volden, Conor Cunningham, Reidar Myhre