Fuglelivet i urbane Oslo 2018–2019

janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes

Årets tema 2018 i NOF OA var kartlegging av fuglelivet i Oslos urbane strøk. Prosjektet gikk over 2018 og 2019. Dette var mer et dugnadsprosjekt enn en systematisk kartlegging. Alle observasjoner av fugler innenfor det markerte området (klikk for kartutsnitt) publisert på oa.birdlife.no eller artsobservasjoner.no er automatisk med i prosjektet.

Fagrapporten fra prosjektet ligger til nedlasting fra vår arkivside: oa.birdlife.no/8896.

Nøkkellokalitetene (markert med grønn skrift) er beskrevet i brosjyren Et annerledes Oslo – fuglelivet i storbyen, tilgjengelig som PDF: oa.birdlife.no/8905.

Prosjektet er gjennomført med tilskuddsmidler fra Oslo kommune, Bymiljøetaten

En tidligere undersøkelse, Fuglelivet i grøntområder i Oslo by 2003–2007 av prof. Svein Dale, er publisert i Toppdykker'n nr. 2-2018.

Prosjektdata

Periode: 2018–2019
  • 67 753 funn (oppdatert )
  • 199 arter
  • 617 lokaliteter (hvorav 110 NOF OA-lokaliteter)
  • 541 observatører
Se hele artslisten
Se hele observatørlisten
Antall funn, rapporterte arter i perioden 2018–2019
ArtsnavnLijanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes total
knoppsvane13689171133110544347629281781096
sangsvane1512173    18 47
sædgåsVU  2         2
kortnebbgås  5113821   914296268
tundragås     1      1
grågås616020023015910912963474942541203
kanadagåsSE7950105867263434024353628661
hvitkinngås1 501477690102102888441 781
ringgås     1      1
gravand 314151435     54
knoppand      1     1
brudeand   1        1
mandarinand      1     1
brunnakke1145434135173235194219
krikkand1 3079201612273431251276
stokkand33417126722416212489871191541461332010
stjertandVU  3130 4  1535403158
skjeandVU      1     1
toppand824791987035363944594945695
bergandVU   1     1114
ærfuglNT77501011056937533367675235746
havelleNT3         9113
svartandNT11261112    2151280
sjøorreVU541618521   201225153
kvinand1367614915671302738648789781001
lappfiskandVU   1      1 2
siland512741374317171215412524350
laksand94366661   44 130
lirypeNT  1         1
orrfugl   1        1
storfugl         1  1
smålom   412   62 15
storlom   32  1  1 7
dvergdykkerVU1111     2  6
toppdykkerNT 1168451322430355137 361
gråstrupedykker          2 2
horndykkerVU  12        3
havhestEN        13  4
havsule1        1  2
storskarv1245775452410162855827870664
egretthegre   1        1
gråhegre4521221991392837344526308
vepsevåkNT    11341   10
svartglente    1       1
glente   1 1      2
havørn   2       13
sivhaukVU   1        1
myrhaukEN        1   1
hønsehaukNT432431216411020192133233
spurvehauk597156513721116246404740541
musvåk 111822 1820152281
fjellvåk   4        4
kongeørn 1          1
fiskeørnNT   942 55   25
tårnfalk  11063147   32
dvergfalk   1     2  3
lerkefalkNT    33151   13
vandrefalk87666323783486109805971693
vannrikseVU     2   1  3
sivhøneVU  2213268464869665722 530
sothøneVU65461011227981889886785446944
trane  21331 11   21
tjeld 29107827551442522231 459
heilo   13 11    6
vipeEN  1125   1    37
dvergloNT   1 3      4
sandlo  383 21    17
småspove   15   1   7
storspoveVU  1351 1     38
lappspove      2     2
polarsnipe       511  7
brushaneEN     3      3
myrsnipe        41  5
fjæreplytt31362895     211122
strandsnipe   9811215329   158
skogsnipe   368244    54
gluttsnipe    12 145   22
grønnstilk    11 111   14
rødstilk     1 21   4
rugde  4893 1    25
enkeltbekkasin  22541 159  47
dobbeltbekkasinNT    2       2
tyvjoNT    1       1
dvergmåkeVU          1 1
krykkjeEN 2       2  4
hettemåkeVU78491682831881308766938617231268
svartehavsmåke     1 12   4
fiskemåkeNT8548752281801611231291509146231339
sildemåke119319313512271122751541833
gråmåke51927830226813995681051531922762402635
polarmåke    1       1
svartbak129466826191361112303363456
makrellterneEN   237363939151  169
rødnebbterne     2 161   19
lomviCR511719311 1371005344327
alkeEN3483 1   6293324138
alkekonge         74 11
bydue27215017813392666090901241231121490
skogdue 1767432114813154  202
ringdue11013333143725217510316618111420412063
tyrkerdueNT88585147413117229242527440
turteldue    1       1
gjøkNT    3214    10
hubroEN         1  1
haukugle 61         7
spurveugle       1  1 2
kattugle73511141591711524103
perleugle 131        5
tårnseiler    1341481051366   529
hærfugl        1   1
vendehals   23  1    6
grønnspett562329258101261242142
svartspett3274311910159973
flaggspett19113418417111510360677390731011362
dvergspett3 172110732521273
tretåspett  1         1
trelerkeNT      1  1  2
sanglerkeVU 431162 22 51 63
sandsvaleNT   2181123   27
låvesvale  121107616176562  385
taksvaleNT   7531728244   133
trepiplerke   39  913   34
heipiplerke  37226  64412  163
lappiplerke    1       1
skjærpiplerke         2  2
gulerle    14  153   32
vintererle6 4511669452137331655398
linerle  10299174172841271407  1013
sidensvans4620187     82156143472
fossekall4321172044  3896135
gjerdesmett853135958541152123566842597
jernspurv   6431112295  124
rødstrupe108761103401801174866847157611318
nattergalNT     1      1
blåstrupeNT       101   11
svartrødstjertVU   52843     40
rødstjert    1511 21  20
buskskvett   319111511   50
steinskvett   1437164716   94
ringtrost   12        12
svarttrost4172372763362761697151581581712622482
gråtrost18690109331279190741161452271561982101
måltrost  1794726421718  194
rødvingetrost 171951377113133813622 633
duetrost  411    11  17
gulsanger    342211    58
sivsanger     1      1
myrsanger    10392     51
rørsanger   4343411531  92
møller   815876972   260
tornsanger    5323103    89
hagesanger    84311832   138
munk5  49216873414111023431
bøksanger   106617      93
gransanger   165121352114442081429
løvsanger   8127976244721   528
fuglekonge2415112220581017291911191
rødtoppfuglekonge         1  1
gråfluesnapper    34211115    81
svarthvit fluesnapper   61263854    179
stjertmeis3732438832311231622208
blåmeis38631428728417210748861181671382132320
kjøttmeis38233832428217610542771121771342012350
svartmeis68655027831915261842332
toppmeis715 2 24761237
løvmeis 1     12   4
granmeis1034    338 435
spettmeis1921361631717963517786110921121332
trekryper34262334234179191416210
tornskate    311111   17
nøtteskrike2017179244839461515196
skjære444315311255153130911511551962172482666
nøttekråke9117 766199765632337
kaie1347694836143132956825371795
kråke505325328264144119731381571942372362720
ravn127121295513181559122
stærNT131192111541336579746017907
gråspurv262179160132131128909598121781181592
pilfink167110128101958060757510452921139
bokfink6825129341221112294940239311077
bjørkefink381112518 2422581137254
grønnfink241231299229168109586357881141671824
stillits12499154152127867077739783741216
grønnsisik70548611396543947777981126922
tornirisk  112526511  33
bergiriskNT   61   14  12
gråsisik205116498835114293952529
brunsisik275 412922623173
polarsisik1910     1   131
båndkorsnebb          123
grankorsnebb33112321341887395
furukorsnebb12 1 2     17
rosenfinkVU    11      2
konglebit         5114101220
dompap1921618546223 3113771139770
kjernebiter926566865116101237414171588
snøspurv 3 1     1  5
gulspurvNT37445412841 24721194
sivspurvNT  75257214820101 180
SE=Svært høy risiko, CR=Kritisk truet , EN=Sterkt truet, NT=Nær truet, VU=Sårbar

Observatørliste

Alle 541 rapporterte observatører for perioden, lenket til deres respektive profiler på artsobservasjoner.no.

Jan Olav Nybo, Bård Rutgerson, Lars Petter Marthinsen, Edna Mosand, Jan Erik Haugen, Runa S. Madsen, Simon Rix, Stig Johan Kalvatn, David Carlsson, Anders Braut Simonsen, Håkan Billing, Audun Skrindo, Kristoffer Bøhn, Odd Steinar Rigenholt, Thomas Sæther, Kjetil Johannessen, Carsten Lome, Marit Bache, Jo Arne Sætre, Ann-Kristin Molværsmyr, Jenny Helen Stillerud, Rune Zakariassen, Halvard Hauer, Petter Osbak, Julian Bell, Axel Røthing, Ellen Askum, Jan Erik Berglihn, Jonas Cleve, Finn Arnt Gulbrandsen, John Sandøy, Truls Aas, Ester Stern, Kjell Isaksen, Ketil Knudsen, Ken Adelsten Jensen, Anders Thylen, Ole Vignes, Eric Francois Roualet, Per-André Torper, Sverre Lundemo, Hilmar Røthing, Frank Alm Haugen, Anne Kari Norland, Rune Clausen, Jostein Vattøy, Åsne Løseth, Erik Røthing, Jarle Fjørtoft, Bård Bredesen, Erling Hobøl, Arne Thomas Glåmseter, Glenn Martin, Hanne Refsem, Else K. Heinonen Andersen, Hans Martin Høiby, Andreas Gullberg, Conor Cunningham, Janne Andresen, Berit Roll Elgsaas, Øystein Folden, Kirsten Trogstad, Trond Aspelund, Øystein Hegge, Per Erling Johansen, Torill Ask, Knut Eie, Knut Lindh, Eline Johanne Kalvatn, Per Holmen, Bent Hammel, Sveinung Lindaas, Åge Trollås, Ole Knut Steinset, Terje Corneliussen, Tore Nesbakken, Sindre Molværsmyr, Klaus Asbjørn Vikeså, Kåre Arnstein Lye, Espen Sundet Nilsen, Knut Waagan, Helene Lind Jensen, Eli Gates, Thomas Grønn, Ann-Margareth Larsen, Runar Mauritzen, Sjur Mørk, Bjørn Lauritzen, Svein Dale, John Apeland, Geir Høen, Olav Råd, Eli Sørensen, Honorata Kaja Gajda, Per Morten Selle, Sebastian Ludvigsen, Øystein Skjær Kolseth, Silje Mosgren, Kjell-Roger Engh, Hans Petter Kristoffersen, Ragna Kronstad, Ann Torill Halvorsen, Vidar Rekve, Lars S. Torgersen, Geir Otto Holmås, Michael Hundeide, Will Rook, Karl R. Hetland, Kim Marthinsen, Richard Gjersøe, Henning Anker Johansen, Geir E. Fugelsø, Laila Helland Folgerø, Hans Kristian Fjeldsgård, Christian Steel, Jonas Langbråten, Hasse Berglund, Jostein Bærø Engdal, John Sandve, Geir Anderssen, Jens Kristiansen, Martin Fauskanger Andersen, Roger Espen, Bjørn S. Tanem, Svein Walther Hiis, Helen Folgerø, Anders Johansson, Even W. Hanssen, Håkon Lasse Leira, Kjell Arne H. Pedersen, Trine Brevig, Rebecca Benedicte Solhaug, Anne Kristine Røthing, Håvard Klemsdal, Jerry Skogbeck, Trond Øigarden, Svein Gjelle, Leif Fage, Morten Bergan, Morten Halvorsen, Eli Bondlid, Øyvind Lorvik Arnekleiv, Kai Månsson, Beate Kristoffersen, Brit Eldrid Barstad, Wenche Helene H. Nygård, Sirin Otterlei, Knut Arne Nygård, Trond Nilsen, Anne Målfarid Persson, Jørgen Lønø, Kjell Fjellsol, Mariken Homleid, Tormod Andersen, Christian Stolz, Arnt Stavne, Stephen van der Kiste, Erik Bangjord, Turid Åsenden, Rune Vidal, Erik Østlyngen, Eivind Hovin, Ghia Krantz, Rune Rødningen, Embla Hegge, Eldar Eiksund, Arvid Sørby, Stig Wahlberg, Tommy Pedersen, Anne-Marie Austad, John Stenersen, Martin Austad, Morten Martinsen, Terje O. Nordvik, Rolf Jørn Fjærbu, Geir Sverre Andersen, Marius von Glahn, Frode Munkhaugen, Wictor Wahlberg, Per Kristensen, Torstein Finnesand, Ole Skimmeland, Niels Snedstrup, Sari C. Cunningham, Magnus Irgens, Morten Ree, Gry Øvrehus, Mika Tomta, Per Thoresen, Øystein Birkelund, Mette Myhrer, Adrian Folgerø, Jan Helge Kjøstvedt, Ivar Ruud Eide, Knut-Jørgen Moen, Terje Skibakk, Oddvar Heggøy, Camilla Ottesen, Anuschka Polder, Kari Mathilde Engdal, Ole Martin Sæterhaug, Anne Grete Nebell, Bjarne B L Andersen, Maja Stade Aarønæs, Arnold Lysfjord, Kyösti Lempa, Peter Strandvik, Per Ole Syvertsen (1958-2020), Ingrid Johanne Tangvik, Bjørn Helge Larsen, Berit Nyrud, Malene Hartviksen Hansen, Odd Audun Granaas, Vegard Bunes, Mathilde Thue, Jon Are Myhrer, Odd Rygh, Rune Christensen, Helge Astad, Ståle Snartland, Vegard Aksnes, Snorre Sundsbø, Inger-Johanne Reiholm, Hauk Liebe, Anne Breistein, Kari Hegtun, Håvard Sørlie, Cathrine Hellsaa, Rolf Kristoffersen, Hanna Bjørgaas, Siv Elvira Johansen, Helge Braathen, Tosten Tøfte, Espen Støtterud Christensen, Geir Svaba Birkeland, Kristoffer Weiby, Bjørn Einar Sakseid, Jannicke Kjøstvedt, Øystein Røsok, Inger Helene Hastum, Anders Kvalvåg Wollan, Svein Melum, Morten Lie, Thomas Nielsen, Tone Malm, Stein Nilsen, Jostein Myre, Morten Kjærnet Hagen, Trude Starholm, Asbjørn Strand, Geoffrey Acklam, Geir Klaveness, Thorstein Holtskog, Hans Petter Rømme, Nils Kristian Grønvik, Tore S. Eriksrød, Ole-Per Marthinsen, Reidar Myhre, Ola Ragnar Gjøra, Ottar Magne Osaland, Tobias Gjerde, Tor Skjetne, Kim Daniel Hansen, Jarand Homleid Haugen, Morten Winther Dahl, Per Sandvik Sølsnæs, Theo Sansom, Jørgen Flo, Sven Inge Marcussen, Karel Samyn, John Haugen, Pascale Baudonnel, Anne Stine Zakariassen, Bjørn Reiel Iversen, Jarl Marius Abrahamsen, John Martin Mjelde, Daniel Mellegaard Lien, Margaret M Eggen, Mattias Andersson, Roy Salomonsen, Isabelle Monceyron Roeren, Øyvind Knutsen, Terje Pettersen, Patrick Mächler, Sonia Bell, Morten Haug, Runar Jacobsson, Geir Drange, Erik Nyhus, Ola Ødegård, Per Olav Skaaret, Morten Helberg, Solveig Eik Helle, Tine Aagesen, Unni R. Bjerke Gamst, Per Kristian Slagsvold, Ole Herman Winnem, Trond Berg, Kaj-Andreas Hanevik, Hilde Lafjell, Øyvind Fjeldsgård, Magne Flåten, Egil Ween, Anne Sofie Morsund, Terje Gustavsen, Per Morten Groth, Lars-Henrik Jensen, Jon Helle, Anne Kari Rom, Øyvind Hagen, Øistein Brennodden, Per Thylén, Øystein Mortensen, Arne Engås, Ole Rødland, Kjetil Hauger, Anita Pedersen, Nils Valland, Steinar Sannes, Jan Hedelund, Gunn M. Benning-Rogers, Ståle Reinåmo, Tor Egil Høgsås, Tomas Aarvak, Amund Doseth Bjorli, Paul Fekjær, Morten Tjemsland, Arild Gauteplass, Eric Ombler, Tore Westgård, Espen Helgesen, Stig Rognes, Ola Vestre, Eli Moen, Bjørn Olav Tveit, Marit Hoff, Vemund Opedal, Didrik Løstegård Kristensen, Geir Fjørtoft Karlsen, Celin Marie Hoel Olsen, Lukas Tietgen, Hege Ødegård, Andreas Hessvik-Trøite, Steinar Andersen, Bjørn Mo, HelleHelene 10, Vilde Engdal, Odd Helge Gilja, Olav Rødningen, Ida Berg Knudsen, Dag Hovind, Finn Tennøe, Cecilie Helen Hansen, Per Erik Naavik, Endre Nygaard, Roger Johnsen, Anne Karin H. Johnsen, Jenny Jordahl, Kristin Antonsen, Christoffer Aam Ingvaldsen, Anna Nilsson, Ubon Wangsungnoen, Øyvind Hundere, Harry Ole, Oddvin Lund, Ole Bosse, Håkon Borgenvik, Knut Olav Raen, Bjørnar Konradsen, Ursula Adamowicz, Fredrik Stige, Øivind Syvertsen, Ann Christin Næss, Tor Gunnar Værnes, Kjell Larsen, Dag Spilde, Olle Holst, Roar Lysen, Ane Zakariassen, Manuel Salas Garcia, Kjetil Harkestad, Lisbeth Hernes, Per-Roald Valvåg, Gunnar Stenhaug, Odd Hjorth -Sørensen, Tea Turtumøygard, Runa Bergby, Kari Rigstad, Ketil Wardenær, Asgeir Askeland, Kjersti Furset, Magny Eggestad, Torborg Berge, Aidan Cameron MacDougald, Bjørg Støen, Monica Vegstein, Per Christian Moan, Finn O. Mosti, Bjørn Tennøe, Folke Gravklev, Rune Schürmann, Ilze Vakse, Peder Heggheim, Thomas Voldset, Simen Hyll Hansen, Erik Alexander Hansen, Helene Thorstensen, Tommy Roger Stølen, Tonje Aspelund, Irene Elgtvedt, Eirik Kristoffersen, Helge Søgnebotten, Rune Nilsson, Carina Rose, Hege Kvarstein Gauteplass, Hedda Marie Westlin, Jan Erik Røer, Stian Aske, Tom Arvid Magnussen, Henning Flørenes, Eileen Wikerøy Pettersen, Øystein Eide, Morten Kvam Olafsen, Jan Höper, Rolf Jørgen Kullerud, Inge Madsen, Per-Willy Færgestad, Jane Aasgaard, Fredrik Georg Gade, Alexander Nilsson, Daniel Granås, Morten Haugan, Bonnie Wærnes Hansen, Margrethe Holmsen, Gunnar Nyhus, Terje Moen, Stephan Smeby, Jan Kåre Ness, Asgeir Westgård, Torbjørn Horsberg Kornstad, Carina Nordhus, Yngve Beddari, Adrian Mortensen, Terje Laskemoen, Christian Kierulf Aas, Tore Gunnarsen, Per Arne Olaussen, Bjørn Tvedt, Roar Brænden, Gunnar Vorren, Ragnhild Thorseth Grevskott, Birgitte Askedalen, Stein Ola Haugom, Audun Åby, Linn Jacobsen, Nicolas Rodriguez, Elisabeth Josefine Sommer, Karl Hagelund, Olav Inge Fossbakken, Bent Ellingsen, Marius Saunders, Bård Karlsen, Endre Harvold Kvangraven, Tor Kvammen, Pål Gisle, Laila Fure, Bjørn Aksel Bjerke, Per Stensland, Heidrun Ullerud, Inger Kristine Volden, Eva Lieungh Eriksen, Yvonne Thoresen, Daniel Skoog, Jørn H Moen, Anita Rude, Joakim Flathagen, Øivind Egeland, Siri Ann Thomson, Frode Falkenberg, Morten Günther, Arvid Pedersen, Mariella Nora Isabella Filberg Memo, Erik Holbæk-Hanssen, Jon Lurås, Knut Ellertsen, Roald Bengtson, Terje Bråthen, Solvor Skogbeck, Gro Marit Rødevand, Anders Bjordal, Kristin Vigander, Stephan Koll, Kent Gusdal, Even Tømte, Geir Bjørsvik, Arne Heggland, Åshild Hasvik, Vegard Stav, Anne Ma Brox, Per Jan Hagevik, Herman Farbrot, Sissel Carlstrøm, Pål Usterud Rønningen, Sveinn Are Hanssen, Glenn Byremo, Gjermund Graver, Kåre Olsen, Petter Lilleengen, Hjalmar Westgård, Andreas Günther, Siri Lie Olsen, Martine Elise Sellevoll, Georgos Gyftopoulos, Ole Bjørn Braathen, Ivar Uggerud, Iselin Hansen, Arild Andersen, Syvert Åsland, Magnus Carlström, Bjørn Penk, Hege Røer Pettersen, Eivind Thomassen, Anna Linnéa Christina Olsson, Trond Høvde, Stein Hoem, Arve Larssen Helde, Jeanette Viken, Alejandro Decap, Martin Eggen, Ingar Sundet, Vidar Jetne, Aksel Olsson, Sissel Gram Mikus, Rolf E. Andersen, Marianne Rangsvåg, Helene Roussel, Pauline Kajl, Geir Hammer, Julie Qiao Hall, Annabelle Laurent, Tore Reinsborg