Fuglelivet i urbane Oslo 2018–2019

janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes

Årets tema 2018 i NOF OA var kartlegging av fuglelivet i Oslos urbane strøk. Prosjektet gikk over 2018 og 2019. Dette var mer et dugnadsprosjekt enn en systematisk kartlegging. Alle observasjoner av fugler innenfor det markerte området (klikk for kartutsnitt) publisert på oa.birdlife.no eller artsobservasjoner.no er automatisk med i prosjektet.

Fagrapporten fra prosjektet ligger til nedlasting fra vår arkivside: oa.birdlife.no/8896.

Nøkkellokalitetene (markert med grønn skrift) er beskrevet i brosjyren Et annerledes Oslo – fuglelivet i storbyen, tilgjengelig som PDF: oa.birdlife.no/8905.

Prosjektet er gjennomført med tilskuddsmidler fra Oslo kommune, Bymiljøetaten

En tidligere undersøkelse, Fuglelivet i grøntområder i Oslo by 2003–2007 av prof. Svein Dale, er publisert i Toppdykker'n nr. 2-2018.

Prosjektdata

Periode: 2018–2019
  • 67 753 funn (oppdatert )
  • 199 arter
  • 617 lokaliteter (hvorav 110 NOF OA-lokaliteter)
  • 541 observatører
Se hele artslisten
Se hele observatørlisten
Antall funn, rapporterte arter i perioden 2018–2019
ArtsnavnLijanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes total
knoppsvane13689171133110544347629281781096
sangsvane1512173    18 47
sædgåsVU  2         2
kortnebbgås  5113821   914296268
tundragås     1      1
grågås616020023015910912963474942541203
kanadagåsSE7950105867263434024353628661
hvitkinngås1 501477690102102888441 781
ringgås     1      1
gravand 314151435     54
knoppand      1     1
brudeand   1        1
mandarinand      1     1
brunnakke1145434135173235194219
krikkand1 3079201612273431251276
stokkand33417126722416212489871191541461332010
stjertandVU  3130 4  1535403158
skjeandVU      1     1
toppand824791987035363944594945695
bergandVU   1     1114
ærfuglNT77501011056937533367675235746
havelleNT3         9113
svartandNT11261112    2151280
sjøorreVU541618521   201225153
kvinand1367614915671302738648789781001
lappfiskandVU   1      1 2
siland512741374317171215412524350
laksand94366661   44 130
lirypeNT  1         1
orrfugl   1        1
storfugl         1  1
smålom   412   62 15
storlom   32  1  1 7
dvergdykkerVU1111     2  6
toppdykkerNT 1168451322430355137 361
gråstrupedykker          2 2
horndykkerVU  12        3
havhestEN        13  4
havsule1        1  2
storskarv1245775452410162855827870664
egretthegre   1        1
gråhegre4521221991392837344526308
vepsevåkNT    11341   10
svartglente    1       1
glente   1 1      2
havørn   2       13
sivhaukVU   1        1
myrhaukEN        1   1
hønsehaukNT432431216411020192133233
spurvehauk597156513721116246404740541
musvåk 111822 1820152281
fjellvåk   4        4
kongeørn 1          1
fiskeørnNT   942 55   25
tårnfalk  11063147   32
dvergfalk   1     2  3
lerkefalkNT    33151   13
vandrefalk87666323783486109805971693
vannrikseVU     2   1  3
sivhøneVU  2213268464869665722 530
sothøneVU65461011227981889886785446944
trane  21331 11   21
tjeld 29107827551442522231 459
heilo   13 11    6
vipeEN  1125   1    37
dvergloNT   1 3      4
sandlo  383 21    17
småspove   15   1   7
storspoveVU  1351 1     38
lappspove      2     2
polarsnipe       511  7
brushaneEN     3      3
myrsnipe        41  5
fjæreplytt31362895     211122
strandsnipe   9811215329   158
skogsnipe   368244    54
gluttsnipe    12 145   22
grønnstilk    11 111   14
rødstilk     1 21   4
rugde  4893 1    25
enkeltbekkasin  22541 159  47
dobbeltbekkasinNT    2       2
tyvjoNT    1       1
dvergmåkeVU          1 1
krykkjeEN 2       2  4
hettemåkeVU78491682831881308766938617231268
svartehavsmåke     1 12   4
fiskemåkeNT8548752281801611231291509146231339
sildemåke119319313512271122751541833
gråmåke51927830226813995681051531922762402635
polarmåke    1       1
svartbak129466826191361112303363456
makrellterneEN   237363939151  169
rødnebbterne     2 161   19
lomviCR511719311 1371005344327
alkeEN3483 1   6293324138
alkekonge         74 11
bydue27215017813392666090901241231121490
skogdue 1767432114813154  202
ringdue11013333143725217510316618111420412063
tyrkerdueNT88585147413117229242527440
turteldue    1       1
gjøkNT    3214    10
hubroEN         1  1
haukugle 61         7
spurveugle       1  1 2
kattugle73511141591711524103
perleugle 131        5
tårnseiler    1341481051366   529
hærfugl        1   1
vendehals   23  1    6
grønnspett562329258101261242142
svartspett3274311910159973
flaggspett19113418417111510360677390731011362
dvergspett3 172110732521273
tretåspett  1         1
trelerkeNT      1  1  2
sanglerkeVU 431162 22 51 63
sandsvaleNT   2181123   27
låvesvale  121107616176562  385
taksvaleNT   7531728244   133
trepiplerke   39  913   34
heipiplerke  37226  64412  163
lappiplerke    1       1
skjærpiplerke         2  2
gulerle    14  153   32
vintererle6 4511669452137331655398
linerle  10299174172841271407  1013
sidensvans4620187     82156143472
fossekall4321172044  3896135
gjerdesmett853135958541152123566842597
jernspurv   6431112295  124
rødstrupe108761103401801174866847157611318
nattergalNT     1      1
blåstrupeNT       101   11
svartrødstjertVU   52843     40
rødstjert    1511 21  20
buskskvett   319111511   50
steinskvett   1437164716   94
ringtrost   12        12
svarttrost4172372763362761697151581581712622482
gråtrost18690109331279190741161452271561982101
måltrost  1794726421718  194
rødvingetrost 171951377113133813622 633
duetrost  411    11  17
gulsanger    342211    58
sivsanger     1      1
myrsanger    10392     51
rørsanger   4343411531  92
møller   815876972   260
tornsanger    5323103    89
hagesanger    84311832   138
munk5  49216873414111023431
bøksanger   106617      93
gransanger   165121352114442081429
løvsanger   8127976244721   528
fuglekonge2415112220581017291911191
rødtoppfuglekonge         1  1
gråfluesnapper    34211115    81
svarthvit fluesnapper   61263854    179
stjertmeis3732438832311231622208
blåmeis38631428728417210748861181671382132320
kjøttmeis38233832428217610542771121771342012350
svartmeis68655027831915261842332
toppmeis715 2 24761237
løvmeis 1     12   4
granmeis1034    338 435
spettmeis1921361631717963517786110921121332
trekryper34262334234179191416210
tornskate    311111   17
nøtteskrike2017179244839461515196
skjære444315311255153130911511551962172482666
nøttekråke9117 766199765632337
kaie1347694836143132956825371795
kråke505325328264144119731381571942372362720
ravn127121295513181559122
stærNT131192111541336579746017907
gråspurv262179160132131128909598121781181592
pilfink167110128101958060757510452921139
bokfink6825129341221112294940239311077
bjørkefink381112518 2422581137254
grønnfink241231299229168109586357881141671824
stillits12499154152127867077739783741216
grønnsisik70548611396543947777981126922
tornirisk  112526511  33
bergiriskNT   61   14  12
gråsisik205116498835114293952529
brunsisik275 412922623173
polarsisik1910     1   131
båndkorsnebb          123
grankorsnebb33112321341887395
furukorsnebb12 1 2     17
rosenfinkVU    11      2
konglebit         5114101220
dompap1921618546223 3113771139770
kjernebiter926566865116101237414171588
snøspurv 3 1     1  5
gulspurvNT37445412841 24721194
sivspurvNT  75257214820101 180
SE=Svært høy risiko, CR=Kritisk truet , EN=Sterkt truet, NT=Nær truet, VU=Sårbar

Observatørliste

Alle 541 rapporterte observatører for perioden, lenket til deres respektive profiler på artsobservasjoner.no.

Jan Olav Nybo, Bård Rutgerson, Lars Petter Marthinsen, Edna Mosand, Jan Erik Haugen, Runa S. Madsen, Simon Rix, Stig Johan Kalvatn, David Carlsson, Anders Braut Simonsen, Håkan Billing, Audun Skrindo, Kristoffer Bøhn, Odd Steinar Rigenholt, Thomas Sæther, Kjetil Johannessen, Carsten Lome, Marit Bache, Jo Arne Sætre, Ann-Kristin Molværsmyr, Jenny Helen Stillerud, Rune Zakariassen, Halvard Hauer, Petter Osbak, Julian Bell, Axel Røthing, Ellen Askum, Jan Erik Berglihn, Jonas Cleve, Finn Arnt Gulbrandsen, John Sandøy, Truls Aas, Ester Stern, Kjell Isaksen, Ketil Knudsen, Ken Adelsten Jensen, Anders Thylen, Ole Vignes, Eric Francois Roualet, Per-André Torper, Sverre Lundemo, Hilmar Røthing, Frank Alm Haugen, Anne Kari Norland, Rune Clausen, Jostein Vattøy, Åsne Løseth, Erik Røthing, Jarle Fjørtoft, Bård Bredesen, Erling Hobøl, Glenn Martin, Arne Thomas Glåmseter, Hanne Refsem, Else K. Heinonen Andersen, Hans Martin Høiby, Andreas Gullberg, Conor Cunningham, Janne Andresen, Berit Roll Elgsaas, Øystein Folden, Kirsten Trogstad, Trond Aspelund, Øystein Hegge, Per Erling Johansen, Torill Ask, Knut Eie, Knut Lindh, Eline Johanne Kalvatn, Per Holmen, Bent Hammel, Sveinung Lindaas, Åge Trollås, Ole Knut Steinset, Terje Corneliussen, Sindre Molværsmyr, Tore Nesbakken, Klaus Asbjørn Vikeså, Espen Sundet Nilsen, Kåre Arnstein Lye, Knut Waagan, Thomas Grønn, Eli Gates, Helene Lind Jensen, Ann-Margareth Larsen, Runar Mauritzen, Sjur Mørk, Bjørn Lauritzen, Svein Dale, John Apeland, Geir Høen, Olav Råd, Eli Sørensen, Honorata Kaja Gajda, Per Morten Selle, Sebastian Ludvigsen, Øystein Skjær Kolseth, Silje Mosgren, Kjell-Roger Engh, Hans Petter Kristoffersen, Ragna Kronstad, Ann Torill Halvorsen, Vidar Rekve, Lars S. Torgersen, Geir Otto Holmås, Michael Hundeide, Will Rook, Karl R. Hetland, Kim Marthinsen, Geir E. Fugelsø, Laila Helland Folgerø, Henning Anker Johansen, Richard Gjersøe, Christian Steel, Hans Kristian Fjeldsgård, Jonas Langbråten, Jostein Bærø Engdal, Hasse Berglund, John Sandve, Geir Anderssen, Jens Kristiansen, Martin Fauskanger Andersen, Roger Espen, Bjørn S. Tanem, Svein Walther Hiis, Helen Folgerø, Anders Johansson, Kjell Arne H. Pedersen, Even W. Hanssen, Håkon Lasse Leira, Trine Brevig, Rebecca Benedicte Solhaug, Anne Kristine Røthing, Jerry Skogbeck, Håvard Klemsdal, Trond Øigarden, Svein Gjelle, Leif Fage, Morten Bergan, Morten Halvorsen, Kai Månsson, Beate Kristoffersen, Eli Bondlid, Øyvind Lorvik Arnekleiv, Sirin Otterlei, Wenche Helene H. Nygård, Trond Nilsen, Anne Målfarid Persson, Knut Arne Nygård, Brit Eldrid Barstad, Jørgen Lønø, Kjell Fjellsol, Mariken Homleid, Tormod Andersen, Arnt Stavne, Erik Bangjord, Christian Stolz, Stephen van der Kiste, Rune Vidal, Turid Åsenden, Eivind Hovin, Erik Østlyngen, Embla Hegge, Ghia Krantz, Rune Rødningen, Arvid Sørby, Tommy Pedersen, Eldar Eiksund, Stig Wahlberg, Martin Austad, Anne-Marie Austad, John Stenersen, Frode Munkhaugen, Marius von Glahn, Morten Martinsen, Geir Sverre Andersen, Rolf Jørn Fjærbu, Terje O. Nordvik, Per Kristensen, Wictor Wahlberg, Torstein Finnesand, Ole Skimmeland, Sari C. Cunningham, Gry Øvrehus, Magnus Irgens, Morten Ree, Niels Snedstrup, Mika Tomta, Jan Helge Kjøstvedt, Øystein Birkelund, Ivar Ruud Eide, Mette Myhrer, Knut-Jørgen Moen, Per Thoresen, Adrian Folgerø, Camilla Ottesen, Kari Mathilde Engdal, Anuschka Polder, Anne Grete Nebell, Ole Martin Sæterhaug, Oddvar Heggøy, Terje Skibakk, Arnold Lysfjord, Peter Strandvik, Kyösti Lempa, Ingrid Johanne Tangvik, Maja Stade Aarønæs, Per Ole Syvertsen (1958-2020), Bjarne B L Andersen, Bjørn Helge Larsen, Odd Audun Granaas, Berit Nyrud, Malene Hartviksen Hansen, Jon Are Myhrer, Odd Rygh, Mathilde Thue, Vegard Bunes, Anne Breistein, Helge Astad, Vegard Aksnes, Håvard Sørlie, Cathrine Hellsaa, Snorre Sundsbø, Rune Christensen, Kari Hegtun, Hauk Liebe, Ståle Snartland, Rolf Kristoffersen, Inger-Johanne Reiholm, Espen Støtterud Christensen, Hanna Bjørgaas, Helge Braathen, Geir Svaba Birkeland, Siv Elvira Johansen, Tosten Tøfte, Kristoffer Weiby, Bjørn Einar Sakseid, Morten Lie, Anders Kvalvåg Wollan, Svein Melum, Øystein Røsok, Inger Helene Hastum, Jannicke Kjøstvedt, Jostein Myre, Tone Malm, Trude Starholm, Morten Kjærnet Hagen, Thomas Nielsen, Stein Nilsen, Geir Klaveness, Geoffrey Acklam, Asbjørn Strand, Thorstein Holtskog, Hans Petter Rømme, Ole-Per Marthinsen, Ottar Magne Osaland, Ola Ragnar Gjøra, Tore S. Eriksrød, Reidar Myhre, Nils Kristian Grønvik, Tor Skjetne, Karel Samyn, Morten Winther Dahl, Jørgen Flo, Theo Sansom, Kim Daniel Hansen, Per Sandvik Sølsnæs, Tobias Gjerde, Jarand Homleid Haugen, Sven Inge Marcussen, Anne Stine Zakariassen, Mattias Andersson, Jarl Marius Abrahamsen, Roy Salomonsen, Patrick Mächler, Isabelle Monceyron Roeren, Terje Pettersen, Bjørn Reiel Iversen, John Martin Mjelde, Pascale Baudonnel, John Haugen, Daniel Mellegaard Lien, Øyvind Knutsen, Margaret M Eggen, Sonia Bell, Morten Haug, Per Olav Skaaret, Geir Drange, Ola Ødegård, Erik Nyhus, Runar Jacobsson, Kaj-Andreas Hanevik, Unni R. Bjerke Gamst, Per Kristian Slagsvold, Ole Herman Winnem, Morten Helberg, Solveig Eik Helle, Trond Berg, Tine Aagesen, Anne Kari Rom, Magne Flåten, Hilde Lafjell, Lars-Henrik Jensen, Terje Gustavsen, Øyvind Hagen, Per Morten Groth, Egil Ween, Anne Sofie Morsund, Øyvind Fjeldsgård, Jon Helle, Anita Pedersen, Per Thylén, Nils Valland, Øystein Mortensen, Tor Egil Høgsås, Ole Rødland, Jan Hedelund, Kjetil Hauger, Arne Engås, Gunn M. Benning-Rogers, Øistein Brennodden, Ståle Reinåmo, Arild Gauteplass, Amund Doseth Bjorli, Morten Tjemsland, Steinar Sannes, Paul Fekjær, Tomas Aarvak, Eric Ombler, Bjørn Olav Tveit, Eli Moen, Ola Vestre, Marit Hoff, Tore Westgård, Stig Rognes, Hege Ødegård, Didrik Løstegård Kristensen, Espen Helgesen, Andreas Hessvik-Trøite, Geir Fjørtoft Karlsen, Celin Marie Hoel Olsen, Steinar Andersen, Lukas Tietgen, Vemund Opedal, Knut Olav Raen, Christoffer Aam Ingvaldsen, Vilde Engdal, HelleHelene 10, Olav Rødningen, Bjørn Mo, Odd Helge Gilja, Oddvin Lund, Ole Bosse, Jenny Jordahl, Anne Karin H. Johnsen, Ida Berg Knudsen, Fredrik Stige, Kristin Antonsen, Roger Johnsen, Harry Ole, Endre Nygaard, Per Erik Naavik, Cecilie Helen Hansen, Øyvind Hundere, Bjørnar Konradsen, Anna Nilsson, Ursula Adamowicz, Håkon Borgenvik, Ubon Wangsungnoen, Dag Hovind, Finn Tennøe, Gunnar Stenhaug, Lisbeth Hernes, Odd Hjorth -Sørensen, Kjetil Harkestad, Olle Holst, Tea Turtumøygard, Ane Zakariassen, Bjørg Støen, Aidan Cameron MacDougald, Kjell Larsen, Per-Roald Valvåg, Dag Spilde, Kari Rigstad, Roar Lysen, Ann Christin Næss, Magny Eggestad, Asgeir Askeland, Runa Bergby, Manuel Salas Garcia, Øivind Syvertsen, Torborg Berge, Ketil Wardenær, Tor Gunnar Værnes, Kjersti Furset, Tommy Roger Stølen, Eirik Kristoffersen, Monica Vegstein, Ilze Vakse, Carina Rose, Irene Elgtvedt, Per Christian Moan, Helge Søgnebotten, Rune Schürmann, Simen Hyll Hansen, Helene Thorstensen, Tonje Aspelund, Bjørn Tennøe, Peder Heggheim, Rune Nilsson, Thomas Voldset, Folke Gravklev, Finn O. Mosti, Erik Alexander Hansen, Hege Kvarstein Gauteplass, Stian Aske, Inge Madsen, Henning Flørenes, Eileen Wikerøy Pettersen, Morten Kvam Olafsen, Øystein Eide, Per-Willy Færgestad, Jane Aasgaard, Terje Moen, Stephan Smeby, Alexander Nilsson, Fredrik Georg Gade, Jan Kåre Ness, Jan Erik Røer, Jan Höper, Tom Arvid Magnussen, Morten Haugan, Bonnie Wærnes Hansen, Margrethe Holmsen, Gunnar Nyhus, Rolf Jørgen Kullerud, Daniel Granås, Hedda Marie Westlin, Yngve Beddari, Birgitte Askedalen, Stein Ola Haugom, Nicolas Rodriguez, Elisabeth Josefine Sommer, Olav Inge Fossbakken, Roald Bengtson, Karl Hagelund, Adrian Mortensen, Carina Nordhus, Audun Åby, Bjørn Tvedt, Roar Brænden, Gunnar Vorren, Ragnhild Thorseth Grevskott, Per Arne Olaussen, Tore Gunnarsen, Asgeir Westgård, Terje Laskemoen, Linn Jacobsen, Christian Kierulf Aas, Bent Ellingsen, Inger Kristine Volden, Heidrun Ullerud, Eva Lieungh Eriksen, Yvonne Thoresen, Bård Karlsen, Per Stensland, Bjørn Aksel Bjerke, Endre Harvold Kvangraven, Tore Reinsborg, Tor Kvammen, Pål Gisle, Laila Fure, Daniel Skoog, Anita Rude, Erik Holbæk-Hanssen, Mariella Nora Isabella Filberg Memo, Jon Lurås, Knut Ellertsen, Jørn H Moen, Arvid Pedersen, Morten Günther, Joakim Flathagen, Øivind Egeland, Siri Ann Thomson, Frode Falkenberg, Marius Saunders, Anna Linnéa Christina Olsson, Arne Heggland, Geir Bjørsvik, Åshild Hasvik, Vegard Stav, Anne Ma Brox, Even Tømte, Kent Gusdal, Georgos Gyftopoulos, Herman Farbrot, Anders Bjordal, Kristin Vigander, Stephan Koll, Gro Marit Rødevand, Per Jan Hagevik, Andreas Günther, Hjalmar Westgård, Siri Lie Olsen, Martine Elise Sellevoll, Eivind Thomassen, Petter Lilleengen, Kåre Olsen, Pål Usterud Rønningen, Sissel Carlstrøm, Sveinn Are Hanssen, Glenn Byremo, Gjermund Graver, Ole Bjørn Braathen, Martin Eggen, Trond Høvde, Torbjørn Horsberg Kornstad, Stein Hoem, Arve Larssen Helde, Jeanette Viken, Terje Bråthen, Hege Røer Pettersen, Arild Andersen, Ivar Uggerud, Syvert Åsland, Magnus Carlström, Bjørn Penk, Iselin Hansen, Alejandro Decap, Pauline Kajl, Helene Roussel, Geir Hammer, Julie Qiao Hall, Annabelle Laurent, Marianne Rangsvåg, Rolf E. Andersen, Ingar Sundet, Vidar Jetne, Aksel Olsson, Sissel Gram Mikus, Solvor Skogbeck