Fuglelivet i urbane Oslo 2018–2019

janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes

Årets tema 2018 i NOF OA var kartlegging av fuglelivet i Oslos urbane strøk. Prosjektet gikk over 2018 og 2019. Dette var mer et dugnadsprosjekt enn en systematisk kartlegging. Alle observasjoner av fugler innenfor det markerte området (klikk for kartutsnitt) publisert på oa.birdlife.no eller artsobservasjoner.no er automatisk med i prosjektet.

Fagrapporten fra prosjektet ligger til nedlasting fra vår arkivside: oa.birdlife.no/8896.

Nøkkellokalitetene (markert med grønn skrift) er beskrevet i brosjyren Et annerledes Oslo – fuglelivet i storbyen, tilgjengelig som PDF: oa.birdlife.no/8905.

Prosjektet er gjennomført med tilskuddsmidler fra Oslo kommune, Bymiljøetaten

En tidligere undersøkelse, Fuglelivet i grøntområder i Oslo by 2003–2007 av prof. Svein Dale, er publisert i Toppdykker'n nr. 2-2018.

Prosjektdata

Periode(r): 2018-06, 2019-06
  • 4 860 funn (oppdatert )
  • 124 arter
  • 185 lokaliteter (hvorav 58 NOF OA-lokaliteter)
  • 150 observatører
Se hele artslisten
Se hele observatørlisten
Antall funn, rapporterte arter i perioden 2018-06, 2019-06
ArtsnavnLijun 2018jun 2019 total
knoppsvane203454
tundragås1 1
grågås4663109
kanadagåsSE342963
hvitkinngås345690
ringgås1 1
gravand123
brunnakke9413
krikkand9716
stokkand5866124
stjertandVU 44
toppand152035
ærfuglNT221537
sjøorreVU1 1
kvinand121830
siland71017
laksand1 1
smålom2 2
toppdykkerNT151732
storskarv3710
gråhegre31013
vepsevåkNT 11
glente1 1
hønsehaukNT134
spurvehauk81321
musvåk112
fiskeørnNT 22
tårnfalk 33
lerkefalkNT 33
vandrefalk628
vannrikseVU 22
sivhøneVU291746
sothøneVU443781
trane 11
tjeld203151
dvergloNT 33
brushaneEN3 3
strandsnipe6612
skogsnipe112
rødstilk 11
rugde123
enkeltbekkasin 11
hettemåkeVU6070130
svartehavsmåke 11
fiskemåkeNT7982161
sildemåke6062122
gråmåke415495
svartbak5813
makrellterneEN191736
rødnebbterne 22
lomviCR1 1
bydue303666
skogdue21214
ringdue9481175
tyrkerdueNT171431
gjøkNT 22
kattugle51015
tårnseiler7474148
grønnspett268
svartspett1 1
flaggspett6736103
dvergspett7 7
sandsvaleNT 11
låvesvale273461
taksvaleNT8917
vintererle103545
linerle9874172
fossekall4 4
gjerdesmett33841
jernspurv7411
rødstrupe7146117
nattergalNT1 1
svartrødstjertVU224
rødstjert1 1
buskskvett1 1
steinskvett13316
svarttrost9871169
gråtrost11179190
måltrost18826
rødvingetrost472471
gulsanger111122
sivsanger 11
myrsanger172239
rørsanger122234
møller453176
tornsanger101323
hagesanger161531
munk434487
bøksanger11617
gransanger211435
løvsanger492776
fuglekonge5 5
gråfluesnapper12921
svarthvit fluesnapper63238
stjertmeis123
blåmeis5552107
kjøttmeis5550105
svartmeis 33
spettmeis342963
trekryper134
tornskate1 1
nøtteskrike 44
skjære6664130
nøttekråke 66
kaie182543
kråke5861119
ravn235
stærNT5776133
gråspurv6266128
pilfink453580
bokfink7240112
grønnfink6544109
stillits473986
grønnsisik342054
tornirisk 22
gråsisik213
brunsisik459
grankorsnebb 1313
furukorsnebb 22
rosenfinkVU 11
dompap123
kjernebiter7916
gulspurvNT314
sivspurvNT71421
SE=Svært høy risiko, CR=Kritisk truet , EN=Sterkt truet, NT=Nær truet, VU=Sårbar

Observatørliste

Alle 150 rapporterte observatører for perioden, lenket til deres respektive profiler på artsobservasjoner.no.

Bård Rutgerson, Jan Olav Nybo, Lars Petter Marthinsen, Runa S. Madsen, Edna Mosand, David Carlsson, Håkan Billing, Audun Skrindo, Stig Johan Kalvatn, Ester Stern, Thomas Sæther, Kristoffer Bøhn, Odd Steinar Rigenholt, Marit Bache, Ann-Kristin Molværsmyr, Jan Erik Haugen, Anders Braut Simonsen, Honorata Kaja Gajda, Øystein Hegge, Carsten Lome, Simon Rix, Kjell Arne H. Pedersen, Jo Arne Sætre, Hasse Berglund, Eline Johanne Kalvatn, Ken Adelsten Jensen, Erik Bangjord, Arnt Stavne, Bjørn Lauritzen, Rune Clausen, Arvid Sørby, John Sandøy, Wictor Wahlberg, Knut Lindh, Erling Hobøl, Ketil Knudsen, Sirin Otterlei, Ragna Kronstad, Morten Ree, Camilla Ottesen, Jonas Langbråten, Arne Thomas Glåmseter, Rune Zakariassen, Ingrid Johanne Tangvik, Sindre Molværsmyr, Halvard Hauer, Svein Dale, Christian Steel, Frank Alm Haugen, Petter Osbak, Jenny Helen Stillerud, Hauk Liebe, Snorre Sundsbø, Kari Hegtun, Olav Råd, Turid Åsenden, Tormod Andersen, Per Kristensen, Kjell Isaksen, Kjetil Johannessen, Tore S. Eriksrød, Knut Waagan, Else K. Heinonen Andersen, John Haugen, Hans Martin Høiby, Julian Bell, Solveig Eik Helle, Håkon Lasse Leira, Per-André Torper, Rebecca Benedicte Solhaug, Amund Doseth Bjorli, Sebastian Ludvigsen, Ann-Margareth Larsen, Øyvind Knutsen, Geir Klaveness, Terje O. Nordvik, Helene Lind Jensen, Paul Fekjær, Arne Engås, Vemund Opedal, Kjetil Hauger, Kristin Antonsen, Ida Berg Knudsen, Runar Jacobsson, Jan Erik Berglihn, Jenny Jordahl, Mariken Homleid, Morten Bergan, Harry Ole, Torstein Finnesand, Daniel Mellegaard Lien, Aidan Cameron MacDougald, Thomas Voldset, Tommy Roger Stølen, Celin Marie Hoel Olsen, Steinar Andersen, Jarle Fjørtoft, Erik Alexander Hansen, Vilde Engdal, Finn Arnt Gulbrandsen, Glenn Martin, Henning Anker Johansen, Jan Hedelund, Jan Kåre Ness, Anders Thylen, Kjetil Harkestad, Will Rook, Sissel Gram Mikus, Marianne Rangsvåg, Iselin Hansen, Hans Kristian Fjeldsgård, Åsne Løseth, Eli Moen, Alejandro Decap, Ingar Sundet, Kjersti Furset, Morten Helberg, Vidar Jetne, Michael Hundeide, Kåre Arnstein Lye, Anne Kari Norland, Stian Aske, Magny Eggestad, Sjur Mørk, Aksel Olsson, Jane Aasgaard, Rolf E. Andersen, Magnus Carlström, Helene Roussel, Geir Høen, Jerry Skogbeck, Solvor Skogbeck, Per Erling Johansen, Andreas Gullberg, Ivar Uggerud, Bjørnar Konradsen, Siv Elvira Johansen, Per Olav Skaaret, Geir E. Fugelsø, Pauline Kajl, Trine Brevig, Geir Sverre Andersen, Per Holmen, Per Morten Selle, Espen Støtterud Christensen, Per Thoresen, Runar Mauritzen, Anna Linnéa Christina Olsson, Monica Vegstein, Jeanette Viken