Fuglelivet i urbane Oslo 2018–2019

janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes

Årets tema 2018 i NOF OA var kartlegging av fuglelivet i Oslos urbane strøk. Prosjektet gikk over 2018 og 2019. Dette var mer et dugnadsprosjekt enn en systematisk kartlegging. Alle observasjoner av fugler innenfor det markerte området (klikk for kartutsnitt) publisert på oa.birdlife.no eller artsobservasjoner.no er automatisk med i prosjektet.

Fagrapporten fra prosjektet ligger til nedlasting fra vår arkivside: oa.birdlife.no/8896.

Nøkkellokalitetene (markert med grønn skrift) er beskrevet i brosjyren Et annerledes Oslo – fuglelivet i storbyen, tilgjengelig som PDF: oa.birdlife.no/8905.

Prosjektet er gjennomført med tilskuddsmidler fra Oslo kommune, Bymiljøetaten

En tidligere undersøkelse, Fuglelivet i grøntområder i Oslo by 2003–2007 av prof. Svein Dale, er publisert i Toppdykker'n nr. 2-2018.

Prosjektdata

Periode(r): 2018-09, 2019-09
  • 4 396 funn (oppdatert )
  • 120 arter
  • 129 lokaliteter (hvorav 58 NOF OA-lokaliteter)
  • 106 observatører
Se hele artslisten
Se hele observatørlisten
Antall funn, rapporterte arter i perioden 2018-09, 2019-09
ArtsnavnLisep 2018sep 2019 total
knoppsvane342862
kortnebbgås189
grågås232447
kanadagåsSE61824
hvitkinngås424688
brunnakke42832
krikkand122234
stokkand5564119
stjertandVU11415
toppand133144
ærfuglNT392867
kvinand234164
siland9615
toppdykkerNT112435
havhestEN1 1
storskarv243155
gråhegre152237
vepsevåkNT 11
myrhaukEN 11
hønsehaukNT71320
spurvehauk202646
musvåk41620
fiskeørnNT325
tårnfalk437
lerkefalkNT1 1
vandrefalk5356109
sivhøneVU293766
sothøneVU315586
trane1 1
tjeld19322
småspove 11
polarsnipe1 1
myrsnipe 44
strandsnipe549
gluttsnipe235
grønnstilk1 1
rødstilk1 1
enkeltbekkasin145
hettemåkeVU494493
svartehavsmåke 22
fiskemåkeNT5496150
sildemåke255075
gråmåke7578153
svartbak8412
makrellterneEN14115
rødnebbterne1 1
lomviCR33437
alkeEN6 6
bydue474390
skogdue6915
ringdue9685181
tyrkerdueNT639
kattugle2911
tårnseiler426
hærfugl 11
grønnspett246
svartspett3710
flaggspett433073
dvergspett145
sandsvaleNT213
låvesvale263056
taksvaleNT134
trepiplerke5813
heipiplerke261844
gulerle123
vintererle141933
linerle6773140
fossekall123
gjerdesmett121123
jernspurv729
rødstrupe444084
blåstrupeNT1 1
rødstjert112
buskskvett6511
steinskvett12416
svarttrost292958
gråtrost6184145
måltrost31417
rødvingetrost122638
duetrost 11
rørsanger 33
møller2 2
hagesanger2 2
munk5611
gransanger133144
løvsanger91221
fuglekonge61117
stjertmeis4711
blåmeis5761118
kjøttmeis6052112
svartmeis9615
toppmeis617
løvmeis2 2
granmeis3 3
spettmeis473986
trekryper549
tornskate1 1
nøtteskrike201939
skjære8768155
nøttekråke314576
kaie243256
kråke9265157
ravn9918
stærNT363874
gråspurv544498
pilfink314475
bokfink261440
bjørkefink16622
grønnfink213657
stillits195473
grønnsisik591877
tornirisk 11
bergiriskNT1 1
gråsisik9514
brunsisik426
grankorsnebb268
dompap8311
kjernebiter162137
gulspurvNT112
sivspurvNT11920
SE=Svært høy risiko, CR=Kritisk truet , EN=Sterkt truet, NT=Nær truet, VU=Sårbar

Observatørliste

Alle 106 rapporterte observatører for perioden, lenket til deres respektive profiler på artsobservasjoner.no.

Jan Olav Nybo, Lars Petter Marthinsen, Stig Johan Kalvatn, Håkan Billing, Runa S. Madsen, Jan Erik Haugen, Edna Mosand, David Carlsson, Bård Rutgerson, Kristoffer Bøhn, Audun Skrindo, Thomas Sæther, Anders Braut Simonsen, Carsten Lome, Simon Rix, Jostein Vattøy, Kjetil Johannessen, Jo Arne Sætre, Richard Gjersøe, Håvard Klemsdal, Torill Ask, Rune Zakariassen, Jan Erik Berglihn, Ann-Kristin Molværsmyr, Odd Steinar Rigenholt, Arne Thomas Glåmseter, Frank Alm Haugen, Glenn Martin, John Sandøy, Marit Bache, Rolf Jørn Fjærbu, Kjell Isaksen, Ellen Askum, Finn Arnt Gulbrandsen, Eric Francois Roualet, Anders Johansson, Stephen van der Kiste, Jenny Helen Stillerud, Arnold Lysfjord, Halvard Hauer, Bård Bredesen, Morten Halvorsen, Morten Lie, Andreas Gullberg, Vidar Rekve, Øystein Røsok, Ola Ragnar Gjøra, Axel Røthing, Sindre Molværsmyr, Terje O. Nordvik, Karel Samyn, Else K. Heinonen Andersen, Per-André Torper, Hilde Lafjell, Rune Vidal, Øystein Folden, Per Kristian Slagsvold, Ketil Knudsen, Sjur Mørk, Rune Clausen, Jarle Fjørtoft, Torstein Finnesand, Ann-Margareth Larsen, Anne Kari Norland, Anne Stine Zakariassen, Ken Adelsten Jensen, Helene Lind Jensen, Åsne Løseth, Even W. Hanssen, Kyösti Lempa, Eli Gates, Sverre Lundemo, Knut Eie, Bjørn Tennøe, Henning Anker Johansen, Petter Osbak, Klaus Asbjørn Vikeså, Erik Røthing, Will Rook, Morten Bergan, Per Erling Johansen, Terje Moen, Stephan Smeby, Ragnhild Thorseth Grevskott, Christian Steel, Olav Råd, Knut Lindh, Irene Elgtvedt, Eline Johanne Kalvatn, Per Christian Moan, Ketil Wardenær, Bjørn Olav Tveit, Gunnar Vorren, Jan Erik Røer, Lukas Tietgen, Øystein Mortensen, Martin Eggen, Jerry Skogbeck, Odd Audun Granaas, Annabelle Laurent, Thomas Grønn, Hans Kristian Fjeldsgård, Knut Waagan, Mariken Homleid, Geir Otto Holmås, Roar Brænden